Ressursutnytting og næringsliv i Norge | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 4
 • 4
 • 1235
 • PDF

Ressursutnytting og næringsliv i Norge | Oppgaver

I denne oppgaven blir det svart på følgende mål fra læreplan i geografiboka: "GEO"(2009):

- Hva som blir lagt i begrepet bærekraftig ressursutnytting.
- Drøfte miljøkonsekvenser i norsk og samisk samfunn av bruk og inngrep i naturområder
- Drøfte hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosettingsmønster.

Utdrag

Først og fremst vil jeg forklare noen begreper rundt bærekraftig ressursutvikling.

Bærekraft er et begrep som ble først brukt i Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling betyr ”en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov”.

Ressurser er forekomster i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov, og som vi har økonomi og teknologi til å utnytte. For eksempel mat, klær, betong, olje osv. Før vi kan kalle noe en ressurs, må vi være i stand til å utnytte den. Vi har fornybare-, ikke-fornybare- og betinget fornybare ressurser. Fornybare ressurser tar kort tid å fornye eller danne og vi har ingen frykt for at disse ressursene tar slutt. Ikke-fornybare ressurser tar veldig lang tid å danne, da snakker vi om mange millioner av år. Betinget fornybare ressurser er ressurser som er avhengig av hvordan vi utnytter dem på, og mengden. Dersom vi utnytter de betinget fornybare ressursene helt feil, kan det hende at de blir borte for godt... Kjøp tilgang for å lese mer

Ressursutnytting og næringsliv i Norge | Oppgaver

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 25.04.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  For mye av innholdet er ren oppsummering, deler er overfladisk. Savner dybe informasjon.
 • 11.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  .................................................................... dritt
 • 01.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Svarer lite på oppgavene.
 • 25.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God oppgave, fikk god bruk av denne