Ressursutnytting og næringsliv i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 5
 • 7
 • 2021
 • PDF

Ressursutnytting og næringsliv i Norge

Oppgaven inneholder en redegjørelse om hvordan Norge utnytter resursene sine, med et innspill om næringslivet. Innleveringsoppgave i kap. 6.

Lærers kommentar

Grundig arbeid, av og til vektlagt feil ting og derfor ingen 6'erbesvarelse. Tenk mer på oppbygning og hva du skal formidle!

Elevens kommentar

Masse godt stoff, men kan settes bedre sammen, og noe kan fjernes helt.

Innhold

kap. 6 Ressursutnytting og næringsliv i Norge

Oppgave 1
Hva mener du ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting?

Oppgave 2
a) Vi mennesker bruker naturen på mange måter, både til friluftsliv og til ressursutnytting, Hvilke konsekvenser får dette for det norske og samiske samfunn?
b) Gi eksempler på hvordan Norge har utnyttet ressursene i landet vårt.

Oppgave 3
Forklar hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosettingsmønster.

Kilder

Utdrag

Bærekraftig ressursutnytting vil kort sagt si; ikke å bruke opp ressurser når vi utnytter de. Fornybare og betinget fornybare ressurser er enklere å utnytte på en bærekraftig måte.

Metaller, som er betinget fornybare, kan gjenvinnes og brukes om igjen til en viss grad. Det samme gjelder papir. Ved å gjenvinne, kan vi unngå å miste ressursene metall og papir, og de kan fortsette å være ressurser for også de neste generasjonene. Dette kommer jo an på hvordan teknologien utvikler seg, men metaller er temmelig sentrale i de fleste teknologiske innretninger. Bruken av papir er svært høy, ettersom mye utgis i papirversjon enda, og papirforbruket er stort i industrier, bedrifter og lignende. Gjenvinner vi ikke papir, så vil det fortsette å gå ut over regnskogene. Regnskogene er igjen verdens lunger, og har allerede krympet farlig mye. Her kommer vi inn på den ressursen regnskogen er. Ikke bare henter vi utrolige mengder materiale til møbler, plank og papir, men vi finner planter vi bruker i medisinene i legevitenskapen. Ser vi bort fra dette, er også fotosyntesen svært viktig for vår eksistens. Vi kan si at regnskogen tar dype drag med CO2 og puster ut O2, som er livsnødvendig for oss. Frem til vi har teknologien til å spalte nødvendige mengder CO2 til O2 er vi avhengige av regnskogene. Bærekraftig utnytting av regnskogen vil være å ikke overhøste, men la regnskogene ha muligheten til å vokse minst like mye som vi minsker den. Ettersom regnskogene i lang tid har nærmet seg kritiske nivåer, bør vi hente så lite som mulig derfra, slik at de kan hente seg inn igjen... Kjøp tilgang for å lese mer

Ressursutnytting og næringsliv i Norge

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 05.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk. Denne kommer godt til nytte.