Ressursutnytting i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geografi
  • 6
  • 7
  • 2739
  • PDF

Ressursutnytting i Norge

Oppgave: I følge SSB er det i dag 3 ganger så mange butikkansatte som bønder og fiskere, noe som viser en klar utvikling. Men hva med primærnæringene nå? Hvordan blir ressursutnyttingen i Norge påvirket av at stadig større del av befolkningen blir sysselsatt i servicenæringene?

Lærers kommentar:
Dere har en meget god bruk av kilder og begrep. Kildene er mange, forskjellige og de er tolket (ikke bare kopiert).

Videre har dere en god hovedstruktur på oppgaven. Innledning - diskusjonsdel - avslutning. Det jeg synes er meget godt er innledningen deres. Den er konkret (selv om det går en periode før jeg fanger den!!), dere setter en realtivt snerver problemstilling godt inn i en sammenheng (men gi enda klarere beskjed om HVA som kommer i oppgaven). Og dere tar opp et intressant tema. Godt skjønn! Jeg synes også at deres avslutning er god. Jeg synes videre at dere bygger godt opp argumentene deres; særlig synes jeg at deres argumentasjon om jordbruket er godt fordi her viser dere selvstendig resonering og evne til å trekke slutninger ("tenke sjøl" med andre ord). Men det som gjør at ikke det blir ren 6, er nok at avsnittene varierer (men dere har de viktigste/beste først:bra). For eksempel er det mulig å bygge ut eksemplet med vannkaraft, dette blir stående som et avsnitt med mer trekk av beskrivelser enn av et kapitel med diskusjon og argumentasjon.

Ressursutnytting i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.