Ressurser Sammendrag kap. 7

Se flere anmeldelser 4 4 4 4 4 4 (3 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Geografi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

4

Antall ord

1783

Filformat

Word2007

Ressurser Sammendrag kap. 7

Sammendrag av kapittel 7 om ressurser fra læreboka Terra Nova i Geografi.

Her kandu blant annet lese om ressurser, ressursknapphet, vann- og oljekraft.

Terra Nova

Utdrag
Hva er forskjellen mellom en naturforekomst og naturressurs?
- En naturressurs defineres som noe menneske har nytte av, det kan være alt fra mat til moteplagg fra Paris. Ressurser er dermed alt som er nyttig verdifullt for mennesker. Det er også noe som man har teknologi og økonomi til å kunne utnytte. Det dekker også menneskelige behov for varer og tjenester.
eks (råvarekilder): Dyrkbar jord, dyr, fiskefelt, skog, gruver, olje og gasskilder eller vann.

En forekomst er en ressurs som vi ikke kan utnytte, fordi vi ikke har teknologien eller tjener ikke noe på det.

Menneskelige ressurser er evner og innsikt, kunnskap og ferdigheter som kan setters inn for å skape og formidle varer, tjenester og informasjon. For at de menneskelige ressursene skal holdes ved like, er helsevesen, skoler og universiteter viktige institusjoner. Læring -> Effektivt, bedre etc.

Ikke-fornybare ressurser/lagerressurser: fossilt brensel (kull, olje og gass), mineraler og metaller. Hvis det blir brukt opp så er det tomt, kan ikke etterfylles. Omfattende bruk i lang tid kan føre til knapphet med mindre vi finner erstatninger. Eks: Bil kjører på bensin < elektrisitet /hydrogen

Fornybare ressurser/kretsløpsressurser: Solenergi, vindenergi, tidevanns- og bølgeenergi, geotermisk energi og vannets kretsløp. Vi kan ikke bruke opp disse ressursene. Eks: sola skinner og skinner... [Les mer nå]