Ressurser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1053
 • PDF

Ressurser

Oppgaven inneholder emner som:
-Ressursene
-Fornybare ressurser
-Betinget fornybare ressurser: grønne ressurser
-Lagerressurser
-Bærekraftig
-utvikling
-Ressurser, behov og konflikter
-Ressurser og næringsliv

Lærers kommentar:
Godkjent uten tvil!

Utdrag

Ressursene
En ressurs er en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov. Men forekomsten er ikke en ressurs før menneskene er i stand til å bruke den. I bronsealderen for eksempel, hadde ingen kjennskap til jern, så på den tiden var ingen ressurs. På samme måte ble olje en helt annen og viktig ressurs etter at bilmotoren ble oppfunnet.
Naturressurser kan enten være materialressurser, råstoffer som vi kan bruke til å lage redskaper, byggverk og andre nyttegjenstander av. Eller energiressurser som kan brukes til mat, oppvarming eller drive maskiner og transportmidler med.
I moderne økonomi må ressursforekomstene også ha en verdi og kvalitet som gjør dem lønnsomme å utnytte. Det er ikke bare avhengig av forekomstene, men også av hva folk er villige til å betale for produktene og kostnadene ved utnytting av forekostene.
Vinden har blitt brukt som energikilde for seilskip og vindmøller i flere hundre år. Det rennende vannet har blant annet blitt brukt til å drive vannhjul i sagbruk og i kornmøller flere hundre år før energien i vannfallene ble tatt i bruk for å produsere elektrisitet. Hvordan vind og rennende vann er utnyttet gjennom tidene, er eksempler på at utvikling av ny teknologi har gitt grunnlag for å utnytte ressursene på nye måter.
Fornybare ressurser
Naturressurser deles ofte inn i fornybare og ikke fornybare ressurser(lagerressurser). Fornybare ressurser er ressurser det tar kort tid å danne eller fornye. Dette fører til at ressursen ikke brukes opp. Solinnstrålingen er den viktigste fornybare ressursen. Den gir varme og energi til å drive viktige kretsløp på jorda som vindsystemer og havstrømmer. Vindkraften er den viktigste fornybare energiressursen i Danmark, men i Norge betyr vindkraften lite sammenlignet med vannkraften, som er den energikilden vi bruker til å lage elektrisitet i landet vårt... Kjøp tilgang for å lese mer

Ressurser

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 08.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Hjertelig tusen takk for hjelpen! Hilsen fornøyd 1. klassing :)
 • 18.11.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig hjelpsom! Kunne skrevet litt lenger, men mye bra innhold.
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  brevsdjanfaklwvneralkvjasmnjkjdojej
 • 18.09.2013
  Hjalp meg veldig til eksamen!