Kapittel 4 - Stråling | Nexus Naturfag | Oppgaver fra læreboka

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 8
 • 1997
 • PDF

Kapittel 4 - Stråling | Nexus Naturfag | Oppgaver fra læreboka

Her finner du svar på oppgaver fra kapittel 4 Stråling, fra læreboka Nexus. Svarene kan brukes som hjelp for å løse oppgavene i læreboka, eller som sammendrag til dette kapittelet. Repetisjonsoppgavene er hentet fra Nexus, Aschehoug (2009).

Utdrag

1. En bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper eller mellom to andre tilsvarende punkter. Det lyset vi kan sjå har veldig små bølgelengder. Synlig lys har bølgelengder mellom 400 nm og 800 nm. Med frekvens til en bølge mener vi antall svingninger bølgen gjør per sekund. Måleenheten for frekvens er hertz(Hz). Det lyset vi kan sjå svinger mange milliarder ganger i sekundet.
2. En bølge med kort bølgelengde svinger raskere - har høyere frekvens – enn en bølge med lang bølgelengde. Når den svinger raskest, transporterer den også mest energi. Det betyr at elektromagnetiske bølger har større energi jo kortere bølgelengde og høyere frekvens de har.
3. Elektromagnetisk stråling oppstår når elektriske ladninger svinger frem og tilbake. Jo kortere bølgelengden til strålingen er, desto høyere er energien.
4. Ved å lese av bølgelengdene i strålingen som sendes ut fra et ukjent stoff, kan vi finne ut hva stoff det er ved hjelp av et spektrometer. Der passerer strålingen gjennom en smal spalte og videre gjennom et prisme. Prismet skiller de ulike bølgelengdene i strålingen fra hverandre. Bildene kalles spektrallinjer. Hele spekteret kalles stoffets linjespekter, eller emisjonsspekter(stoffenes fingeravtrykk). Ved å studere strålingen og hvilke linjer som finnes i spekteret kan vi finne ut hvilket stoff det er. Et stoff gir fra seg stråling når elektronene hopper ut til neste skall og så tilbake, både som synlig lys, UV- og IR-stråling.

...

5. Nordlyset oppstår når partikler fra sola trekkes inn mot jordas magnetfelt. Partiklene treffer gassmolekyler i atmosfæren, slik at gassmolekyler sender ut energi i form av lys. Elektronene blir pressa til høyere energinivåer, og når de faller tilbake gir de fra seg synlig lys.

6. Områdene på jorda der det oppstår mest nordlys, er I den nordlige og sørlige halvkula (rundt de magnetiske polene). Ovalen flytter seg i løpet av døgnet og dekker de nordligste delene i Norge om natten. På grunn av Golfstrømmen er gjennomsnittstemperaturen om vinteren i kyst områdene i Nord-Norge nesten 10 grader høyere enn i for eksempel Sibir og Alaska som ligger like langt mot nord. Denne kombinasjonen gjør Troms og Finnmark til et... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 4 - Stråling | Nexus Naturfag | Oppgaver fra læreboka

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 10.02.2013
  Dette var veldig godt svart. Jeg som ikke orker lese bøkene forstår godt dette. Han har fått karakteren 6, vel fortjent. Tusen takk.
 • 28.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra! stå på! kjempe bra skrevet!