Demokratisering og nasjonalisme | Repetisjonsoppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1176
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Demokratisering og nasjonalisme | Repetisjonsoppgaver

Repitisjonsoppgaver fra boka "Historie VG3" under kapittel 3 - "Demokratisering og Nasjonalisme"

Historie VG3

Innhold

1. Hva betyr ideologi?
1. Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen?
1. Hva mente Edmund Burke om samfunnet?
1. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på?
1. Hva mente sosialistene om statsledelsen?
1. Hva var Det kommunistiske manifest?
1. Hvem var Pierre Joseph Proudhon?
1. Hvordan ville Eduard Bernstein skape et sosialistisk samfunn?
1. Hva mente de sosialliberale om statens rolle?
1. Hva mente John Stuart Mill om stemmerett for kvinner?
1. Hva gikk feminismen ut på?
1. Hva var karakteristisk for den franske demos-nasjonalismen?
1. Hva var karakteristisk for den tyske etnos-nasjonalismen?
1. Hva betyr ordet antisemittisme?
1. Hva er en progrom?
1. Hvem var Otto von Bismarck?
1. Hvem var Giuseppe Garibaldi?
1. Hvem var Giuseppe Mazzini?
1. Hva var Pariskommunen?
1. Hvilke synspunkter hevdet Charles Darwin?
1. Hva er sosialdarwinisme?
1. Hva vil det si at Norge og Sverige var i personalunion etter 1814?
1. Hva legger du i ordet grunnlovskonservatisme?
1. Hva var bondestortinget?
1. Hva gikk formannskapsloven ut på?
1. Hvem var Marcus Thrane?
1. Hva var Kautokeino-opprøret i 1852?
1. Forklar hva som menes med norske motkulturer.
1. Hvem var Hans Nielsen Hauge?
1. Hvem var Johan Sverdrup?
1. Hva gikk statsrådsaken og vetostriden ut på?
1. Hva er parlamentarisme?
1. Hvilke politiske partier ble stiftet i Norge på 1800-tallet?
1. Hvilke rettigheter vant norske kvinner før første verdenskrig brøt ut i 1914?
1. Hva var mellomriksloven og Riksakten?
1. Hvem var Christian Michelsen?
1. Hva gikk 7. juni-vedtaket ut på?
1. Hva ble resultatet av de to folkeavstemningene som ble holdt i Norge høsten 1905?
1. Hvorfor valgte Stortinget den danske prinsen Carl som ny norsk konge i 1905?

Utdrag

1. Hva betyr ideologi?
• Betyr et sett av tanker som inneholder de viktigste synspunktene til en politisk gruppering eller et politisk parti
1. Hvilke ideologier stod mot hverandre de første tiårene etter den franske revolusjonen?
• Høyresiden – Adelen og de geistlige,
• Venstresiden – Resten av folket
▪ Krevde demokratisme gjennom allmenn stemmerett, økt makt til nasjonalforsamlinger, likhet for loven, ytringsfrihet og avskaffelse av adelsprivilegier
▪ Gjennom revolusjon
1. Hva mente Edmund Burke om samfunnet?
• Han mente at samfunnet i utvikling ikke er galt, men at måten det hadde foregått iløpet av den franske revolusjonen ble veldig feil. Endringene måtte skje gradvis – evolusjon, ikke revolusjon.
1. Hva gikk den økonomiske liberalismen ut på?
• Her vektlegges fri konkurranse og at tilbud/etterspørsel styrer markedet. Når alle hadde frihet til å arbeide for egne interessert, ville kvalitetsvarer oppstå til lavest mulig pris
• Statens oppgaver var: effektivt rettsvesen, militær og sørge for ro og orden
1. Hva mente sosialistene om statsledelsen?
• Ønsket en sterk stat, eller på store fagforeninger og desentralisering av makt
1. Hva var Det kommunistiske manifest?... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratisering og nasjonalisme | Repetisjonsoppgaver

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2011
  Greie, gode svar! Også svært greit å forholde seg til disse spørsmålene, dersom man ikke klarer å finne svar til oppgavene selv.
 • 24.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette hjalp meg virkelig! Måtte være ferdig med alle oppgavene i løpet av morgendagen :)
 • 10.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 17.12.2013
  Alt du kan! du er god