Repetisjonsspørsmål i "Det digitale mediesamfunnet"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål i "Det digitale mediesamfunnet"

Svar på oppsummeringsspørsmål fra lærer, til del 2 av medie boken: "Det digitale mediesamfunnet".

Utdrag

1) Forklar disse begrepene: IKT, demokrati, portvakt, digitale skiller.
IKT: er informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Med dette forstår vi som regel Internett og mobiltelefon. Disse er kanaler både for personlig kommunikasjon og massekommunikasjon.
Demokrati: er et begrep som omfatter mye, og det er delte meninger om hva som er de viktigste kjennetegnene ved et demokratisk styresett. I et demokrati er det folket gjennom valg som bestemmer hvem de ønsker skal representere dem i folkeforsamlingen. Og hver stemme teller like mye. De fleste er også enige om at det er viktig for et demokrati å ha en offentlig debatt, en meningsbrytning der hvem som helst kan delta, og at folket har rett på informasjon om hva som foregår. Internett kan være en kanal for begge disse viktige funksjonene i et demokrati. Her kan man komme til orde og her kan man hente informasjon. I et demokrati er det folket skal bestemme ikke en konge, et presteskap eller en adel. Og hver stemme skal veie like tungt. En styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål i "Det digitale mediesamfunnet"

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 06.12.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Dårlig. Alle spørsmålene er ikke besvart, følger ike spørsmålene korrekt etter boka, noe som gjør det forvirrende. Ikke særlig overbevist om at du kan stoffet
  • 21.05.2012
    Tusen takk, denne hjalp meg på en del av pensumet til eksamen! Det er noen spørsmål som mangler besvarelse, ellers er det veldig lite forklart.