Repetisjonsspørsmål Historie kap 8, 9. og 10.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2814
 • Word2007

Sammendrag: Repetisjonsspørsmål Historie kap 8, 9. og 10.

Inneholder svar på repetisjonsspørsmål fra kap. 8, 9 og 10 i Historie Vg3.

8 Det moderne Norge blir til

Hva var årsakene til befolkningsveksten i Norge?
Hvor flyttet folk fra og til i Norge mellom 1850 og 1914? Hvorfor flyttet de?
Hva var årsakene til utvandringen til Amerika?
Hvordan ble jordbruket modernisert?
Forklar hvorfor utskiftingen er et eksempel på spesialisering i jordbruket.
Hvordan ble fiskeriene modernisert mellom 1850 og 1914?
Hvilke endringer innenfor skogbruk og trelast kom mellom 1850 og 1914?
Når kom overgangen fra seil til damp i Norge? Hvilke fordeler har dampskip framfor seilskip?
Forklar hva som var innholdet i den første og den andre industrialiseringen i Norge.
Når kom de første arbeiderforeningene i Norge, og hvilke saker kjempet de for?

9 Kommunikasjon og kultur i Norge

Hvilke nye kommunikasjonsmidler kom i den perioden kapittelet dekker?
Hvilke sammenheng er det mellom utbyggingen av kommunikasjonene og moderniseringen av kulturlivet?
Hva menes med et patriarkalsk familiemønster?
Hvem hadde kunnskapsmonopol før 1860? Hvordan brøt skolen dette kunnskapsmonopolet? Hvilke konsekvenser fikk dette bruddet for ungdom?
Hva gikk fornorskingspolitikken overfor samene ut på? Hvilke følger fikk denne politikken?
Hvilke endringer fant sted på det religiøse området i den perioden kapittelet dekker?
På hvilke måte var kampen mot fylla en moderniseringskamp?
Hvilke saker kjempet kvinnene for?
Forklar forskjellen mellom nasjonalromantikk og bygdenasjonalisme

10 Det unge norske demokratiet

Hvordan ble Norge styrt i perioden 1814-1850?
Hvem var Marcus Thrane, og hva kjempet han for?
Hvordan fikk bøndene gradvis mer makt?
Hva menes med begrepet embetsmannsstaten?
Hvilke kampsaker hadde bøndene på Stortinget?
Forklar begrepene statsrådssaken og vetostrid. Hva ble resultatet av statsrådssak og vetostrid?
Hva er parlamentarisme? Forklar sammenhengen mellom dannelse av politiske partier og parlamentarisme.
Hvorfor var det viktig for Norge å ha et eget konsulatvesen?
Hva var 7.juni-vedtaket, og hva førte dette vedtaket til?
Forklar hvorfor og hvordan Norge ble et selvstendig kongedømme i 1905

Utdrag

Forberedelse 8, 9 og 10
8 Det moderne Norge blir til
Hva var årsakene til befolkningsveksten i Norge?
Årsakene til dette er ikke bare at dødeligheten, og spesielt barnedødeligheten, sank i denne perioden. Den skyldtes i første rekke at innflyttingen økte.

- Bedre hygiene og helse
- Folk flytter til byer, urbanisering
1750-1850 økte folketallet i Norge svært raskt. Dødeligheten synker, og befolkningen vokser raskt. Folketallet vokste i bygdene, men enda mer i byer og tettsteder, der det ble nesten femdoblet i årene 1845-1914... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål Historie kap 8, 9. og 10.

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 07.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra jobbet, ser at du har brukt god tid på dette!
 • 14.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra svar på repistisjonsspørsmål.
 • 31.05.2014
  dette var til stor hjelp på prøva
 • 03.04.2014
  takk, bra hjelp med gode avr