Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 11
 • 4103
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

Repetisjonsspørsmål og oppgaver kapittel 1 i Historieoppgaven og løsning på drøfting av hvordan opplysningstidens idealer i realiteten forandret samfunnet i USA, Frankrike og Norge.

Historieboka VG3. Cappelen damm 2008.

Repetisjonsspørsmål: 1-33

Oppgaver: 1, 3, 9, 10b, 13

Drøftingsoppgave

Lærers kommentar

God kildebruk og god drøfting.

Elevens kommentar

Kildebruken er god, henviser til kilden inne i oppgaven. Kunne vært litt mer ryddig.

Studienetts kommentar

Trenger du mer informasjon om de ulike epokene i historien? Se gjerne vårt sammendrag av de ulike litteraturhistoriske epokene.

Utdrag

Problemstilling:
I denne oppgaven skal jeg drøfte Hvordan hvordan påvirket opplysningstidens ideer i realiteten samfunnsendringene i USA, Frankrike og Norge. Og da skal jeg først si litt om hvordan samfunnssituasjonen var i de tre landene før opplysningstiden startet, så skal jeg presentere de viktigste ideene for tiden, og så skal jeg si hvordan påvirkning de hadde for USA, Frankrike og Norge, med størst fokus på Norge.

Da tidens situasjon
Tiden før opplysningstiden var middelalderen, og i middelalderen sto religion i sentrum. Religion sa noe om alle dagligdagse ting, og «vest- Europas innbyggere levde i synd og ventet bare på å dø, slik at de kunne forlate kroppen som var som en syndens drakt». De som hadde makt i middelalderen var kirken og kongen. Eneveldige konger hersket i Europa. De mente at de var satt på sin plass av gud og at de derfor kunne gjøre det de ville. Kriken, krevde mye av befolkningen, de messet for dem om synd, som jeg har skrevet om i begynnelsen av kapittelet, sendte folk ut på korstog, og tok penger for å gi syndsforlatelse. Middelalderen blir rett og slett sett på som en mørk tid, det er da, at opplysningstiden, som starter på slutten av 1600-tallet skal se så lys ut for demokrati og folkesuverenitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsoppgaver, kapittel 1 Opplysningstid

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  ka skulle eg gjort uten