Repetisjonsspørsmål kap. 1 Sosiologi og sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 388
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål kap. 1 Sosiologi og sosialantropologi

Sammendrags spørsmål kapittel 1 (1-9) individ og fellesskap.

Innhold

1. Hva er et sosialt fenomen?
2. Hvorfor er samfunnsfagene opptatt av forholdet mellom individ og fellesskapet?
3. Hvordan vil du forklare hva sosiologi er?
4. Hvorfor har Karl Max hatt en stor betydning for utviklingen av samfunnsfagene?
5. Hva var Max Weber opptatt av?
6. Hva mente Emil Durkheim alle samfunn hadde til felles?
På hvilke måter skiller sosialantropologien seg fra sosiologien?
7. Hva undersøkte Eilert Sundt?
8. Hva menes med:
a) Konfliktperspekttivet?
b) Harmoni perspektivet?
c) Handlingsteorien?

Utdrag

1. Hva er et sosialt fenomen?
- Et sosialt fenomen er et trekk eller en side ved samfunnslivet.
2. Hvorfor er samfunnsfagene opptatt av forholdet mellom individ og fellesskapet?
- For de vil se hva som skjer mellom individene, og mellom individene og fellesskapet. For de fleste forklaringer i samfunnsfagene legger vekt på at det er en vekselvirkning mellom individet og felleskapet – samfunn... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål kap. 1 Sosiologi og sosialantropologi

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 12.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den har vært til stor hjelp
 • 25.09.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  ikke særlig utdypet
 • 11.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  dette er jo genitalt