Repetisjonsspørsmål Kap. 6 - Styreformer i Europa

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2277
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsspørsmål Kap. 6 - Styreformer i Europa

Denne oppgaven inneholder svar på repetisjonsspørsmål fra kapittel 6- styreformer i europa i faget historie på Vg2. Spørsmålene kommer blant annet inn på dynastisk politikk, stendersamfunn og de italienske bystatene, kapitalisme, renessanse, reformasjonen og eneveldet.

Historiebok vg2

Elevens kommentar

Spørsmålene er utfyllende og godt besvart. Kunne forbedret det ved å gå litt mer inn i tema og reflektere litt mer.

Utdrag

KAPITTEL 6: STYREFORMER I EUROPA
REPETISJONSSPØRSMÅL

1. Hvordan ble kongene valgt i middelalderen?
I Europa i middelalderen var det vanlig at adelsforsamlinger valgte kongene og kontrollerte deres makt, derfor valgt forsamlingene som regel en konge fra samme slekt som den forrige når det skulle velges ny konge. Noen ganger forsøkte kongeslektene å få i stand giftermål på tvers av landegrensene for å styrke sin makt. Dette var en dynastisk politikk som førte til allianser, men uheldigvis også konflikter og krig om arverettigheter.

2. Hva menes med dynastisk politikk og territoralstater?
Dynastisk politikk var kongeslekters forsøk på å få i stand giftermål på tvers av landegrensene. Målet var å skape allianser som kunne øke kongeslektenes makt. Dette førte videre til at kongene styrket sin makt på bekostning av de lokale lensherrene som igjen, på slutten av 1400-tallet, førte til utvikling av territoralstater, som var stater med klare landegrenser. For eksempel England, Frankrike, Sverige, og Danmark i Vest-Europa og Polen og Ungarn i Øst-Europa... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål Kap. 6 - Styreformer i Europa

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Den hjalp meget mye til prøven i dette kapittelet!
 • 03.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Godt skrevet og den hjalp meg stort til historieprøven
 • 04.10.2016
  Hjalp meg veldig mye før eksamen i dette temaet
 • 10.04.2016
  grei nok hvis du ikke sikter så høyt på karakterskalaen.