Repetisjonsoppgaver; ytre krefter og landsformer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Geografi
 • 5
 • 10
 • 2180
 • PDF

Repetisjonsoppgaver; ytre krefter og landsformer

Repetisjonsoppgaver; ytre krefter og landsformer

Lærers kommentar:
KJEMPE BRA! 5+ på prøven.

Elevens forslag til forbedringer:
Noen oppgaver mangler.

1. Hva er mekanisk forvitring? Nevn de ulike formene?
2. Forklar hvordan frostforvitring foregår.
3. Hvordan foregår forvitring ved trykkavlastning?
4. Fortell hvordan kalksteinshuler dannes.
5. Hva mener vi med gamle og unge landformer?
6. Beskriv noen typiske trekk ved viddelandskapet.
8. Nevn hvor vi finner heilandskap i Norge, og hva som kjennetegner dette landskapet.
11. Hvordan kan rennende vann erodere?
12. Hvordan kan rennende vann transportere løsmateriale?
13 . Hvorfor blir elveløpet noen steder til en V-dal og andre steder til et elvegjel?
14. Hvordan ser en elvevifte i en dalside ut? Hvorfor dannes elvevifter?
15. Hvordan dannes en kroksjø?
16. Navn noen viktige bretyper.
17. Hva mener vi med betegnelsen alpine landformer?
18. Forklar hvordan en tind dannes.
21. Hvordan dannes bunnmorene? Hva er typisk for morenemateriale?
22. Hva er en israndavsetning?
25. Hva er marin grense? Bruk figuren på side 88 og prøv å bestemme høyden på marin grense der du bor.
26. Hva er et ravinelandskap?
27. Hvordan oppstår kvikkleireskred? Hvilke deler av landet er mest utsatt for kvikkleireskred?

Repetisjonsoppgaver; ytre krefter og landsformer

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 14.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg1
  Det her var kjempe bra!! Hjalp meg med lekser og skal hjelpe meg på prøve som kommer snart!! Gratulerer!!
 • 24.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra svar, utrolig grit nå vi skal ha prøve.
 • 19.10.2013
  Jeg likte denne, men mangler mer utfyldige svar, det hadde vært bedre a gitt
 • 10.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  nice dette hjalp meg en del med leksa.