Repetisjonsoppgaver til kapittel 3 Geografi Vg1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 4
 • 6
 • 2470
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsoppgaver til kapittel 3 Geografi Vg1

Oppgaven inneholder alle oppgavesvarene til Geografiboka (
Geografi - Cappelen Damm)
Læreren var veldig fornøyd. Ytre krefter og landformer

Innhold

1. Hva er mekanisk forvitring? Nevn de ulike formene.
2. Forklar hvordan frostforvitring foregår.
3. Hvordan foregår forvitring ved trykkavlastning?
4. Beskriv hvordan kalksteinhuler dannes.
5. Gjør rede for forvitring og erosjon.
6. Hva mener vi med gamle og unge landformer?
7. Beskriv noen typiske trekk ved viddelandskapet.
8. Hvor finner vi skjærgårdslandskap i Norge, og hva kjennetegner den?
9. Lag en enkel skisse av strandflatelandskapet og sett navn på bygningstrekkene.
10. Hvilke hendelser i tertiærtiden fikk stor betydning for utviklingen av Norges landformer?

11. Hvordan kan rennende vann erodere?

12. På hvilke måter kan rennende vann transportere løsmateriale?
13. Hvorfor blir elveløpet noen steder til en V-dal og andre steder til et elvegjel?
14. Hvordan ser elvevifte ut, og hvordan dannes den?
15. Hvordan dannes en kroksjø?
16. Hva er et delta?
17. Nevn noen viktige bretyper.
18. Forklar hvordan isbreer kan erodere, og beskriv typiske erosjonsformer som breer skaper.
19. Hva er alpine landformer?
20. Forklar hvordan en tind dannes.
21. Hvordan kan vi påstå at fjordene våre er et resultat av både elveerosjon og breerosjon?
22.Lag en liste over de landformene som finnes langs et typisk vestlandsk dal- og fjordlandskap. Beskriv deretter med egne ord et slikt landskap.
23. Hvordan dannes bunnmorene? Hva er typisk for morenemateriale?
24. Hva er en israndavsetning?
25. Hva er «hovedtrinnet», og hvor i landet kan vi finne det? Gjengi kort dannelseshistorien.
26. Hva er marin grense? Bruk figuren på side 88 og prøv å bestemme høyden på marin grense der du bor.
27. Hva er et ravinelandskap?
28. Hvordan oppstår kvikkleireskred? Hvilke deler av landet er mest utsatt for kvikkleireskred?
29. Hvilke deler av landet er mest utsatt for steinskred? Hvordan kartlegger forskerne faren for slike ras?
Arbeidsoppgave 3.
a) - e)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 3 Geografi Vg1

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 01.04.2014
  Meget bra besvarelse, akuratt passe innhold og veldig presis.
 • 22.11.2013
  fannnnnnntttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaastisk!
 • 29.04.2015
  Megegt god oppgave, hajlp mye
 • 16.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig god svarene! Likte dokumentet.