Repetisjonsoppgaver Medie- og informasjonskunnskap 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Repetisjonsoppgaver Medie- og informasjonskunnskap 2

Repetisjonsoppgaver.
1.Hva er informasjon og samfunnskontakt?
2.Hvilke aktører driver med informasjon og samfunnskontakt?
3.Hvorfor er det nødvendig for en organisasjon å drive med informasjon og samfunnskontakt?
4.Hvem kan det være aktuelt å nå med informasjon og samfunnskontakt?
5.Hva menes med begrepet omdømme?
6.Nevn ulike syn på hvordan mediene påvirker.
7.Hva er det enklest å påvirke?
8.Hvorfor er det viktig med kjennskap til en organisasjon eller merkevare?
9.Hvordan dannes og endres holdninger?
10.Hvorfor er det så vanskelig å endre adferd?
11. Hva er sammenhengen mellom holdninger og handlinger?
12.Beskriv kort fasene i en kommunikasjonsstrategi.
13.Lag en SWOT-analyse med utgangspunkt i en valgt organisasjon med et valgt definert mål.
14. Si noe om forholdet mellom informasjon og propaganda.
15. Beskriv forholdet mellom journalister og informasjonsmedarbeidere.
16. Hva menes med at mediene både er aktører og budbringere i den offentlige debatten?
17. Hva er lobbyvirksomhet?
18. Organisasjoners fokus på etikk og sosialt ansvar – hvorfor er det viktig? Hva kan de vinne, og hva kan de tape på dette?

Repetisjonsoppgaver Medie- og informasjonskunnskap 2

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 08.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ,veldig bra oppgave, hjalp meg veldig mye med forståelse :)
 • 07.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra dette her! Godt jobben mildt sagt!
 • 09.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  oppgavene tilsier til opppgavene i boka
 • 22.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var bra. Fin oversikt