Repetisjonsoppgaver; Indre krefter og de store landformene på jorda.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 12
 • 2161
 • PDF

Repetisjonsoppgaver; Indre krefter og de store landformene på jorda.

Repetisjonsoppgaver; Indre krefter og de store landformene på jorda.

Lærers kommentar:
Alt er rett :-)
Fikk 6 på prøven etter å ha lest på dette!

Elevens forslag til forbedringer:
Ingenting, alle oppgavene er besvart.

1. Lag din egen skisse og beskriv hvordan jordkloden er bygd opp.
2. Hva var Pangaea, og hvilken person var opphavet til dette navnet?
3. Hva er en jordskorpeplate, og hvor mange slike finnes?
4. Hva regnes som årsak til at jordskorpeplatene beveger seg?
5. Hva er midthavsrygger, og hva skjer ved midthavsryggene?
6. Hvor ligger øya Jan Mayen, og hvordan er den dannet?
7. Hvor ligger Marianegropa, og hvordan er den dannet?

8. Hvor ligger Andesfjellene, og hvordan er de dannet?
9. Hvor ligger Himalaya-fjellkjeden, og hvordan er den dannet?
10. Skriv noen faktasetninger om den kaledonske fjellkjedefoldningen.
11. Hvordan er Island dannet?
12. Hvordan definerer vi begrepet jordskjelv, og hvordan kan jordskjelv oppstå?
13. Hva er forskjellen på et jordskjelvs fokus og hyposentrum?
14. Hva er en tsunami, og hvordan oppstod den tsunamien som rammet Sørøst-Asia i desember 2004?

15. Hvordan kan vi forklare at et økende antall mennesker på verdensbasis årlig omkommer som følge av jordskjelv?
16. Hva er forskjellen på magma og lava?
17. Forklar forskjellen på en skjoldvulkan og en kjeglevulkan.
18. Hva er ”the Ring of Fire”?
19. Nevn de fire ulike typene utslipp som kan komme fra vulkaner, og som kan forårsake skader i omgivelsene, og redegjør nærmere for én av dem.
20. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter?
21. På hvilket grunnlag skjer inndelingen i tre hovedtyper av bergarter? Hva heter disse typene?
22. Beskriv bergarten granitt.
23. Hvordan dannes avsetningsbergarter, og hva kjennetegner denne typen bergarter?
24. Nevn to ulike prosesser som kan føre til omdanning av bergarter. Hva er den vanligste omdannede bergarten i Norge?¨

Repetisjonsoppgaver; Indre krefter og de store landformene på jorda.

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 17.10.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  ganske bra litt uoversiktlig men ellers meget hjelpende på mange måter tusen takk hilsen lucas
 • 26.09.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra saker, skjønner hvorfor du fikk seks
 • 09.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg1
  Sykt bra! Hjalp mye til prøven
 • 18.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra!! Til stor hjelp