Frelse i buddhisme, islam og kristendom

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2453
 • PDF

Frelse i buddhisme, islam og kristendom

I dette notatet vil jeg gjøre rede for hvordan buddhismen, kristendommen og Islam ser på: frelse, gudsbilde, menneskesyn og menneskeverd og tekster. Eventuelt komme med likheter og forskjeller mellom disse tre religionene.

Utdrag

En sentral tanke i kristendommen er at mennesket ikke kan frelse seg selv. Kristendommen fører synder til at du blir atskilt fra Gud, og det holder bare med å tro på Jesus for å få tilgivelse og frelse. Dette er fordi i kristendommen læres det at den uskyldige Jesus Kristus har tatt på seg menneskenes skyld og har sonet den straffen som menneskene skulle ha hatt. Han lider og dør i menneskene sted. I kristendommen kalles dette for Jesus stedfortredende lidelse. Gjennom den forsones Gud med verden, og menneskenes forbindelse med Gud gjenopprettes. Derfor er frelsen noe som mennesket får gratis gjennom tro på Jesus og hans forsonning. I følge bibelen sies det at frelse vil si å bli befridd fra den makten synden har over mennesket. Frelsen er tegn på et nytt liv. Den Hellige Ånd som det kalles gir mennesket en kraft som gjør det lettere å stå i mot sterke krefter. Denne prosessen blir ferdig etter døden, og mennesket blir skapt på nytt i paradiset. Tillegg til dette fastslår kristendommen at sjel og kropp er en udelelig enhet, også etter døden... Kjøp tilgang for å lese mer

Frelse i buddhisme, islam og kristendom

[42]
Brukernes anmeldelser
 • 10.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  En virkelig god oppgave som kommer til å hjelpe meg masse på eksamen!
 • 12.05.2012
  Skrevet av Student på 4. år
  Altfor mange skrivefeil, rotet men ellers greit skrevet. Hørt om avsnitt? :)
 • 06.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok notat. Ikke så drøftning, bare oppramsing.
 • 20.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  brabrbabrbabrbabrabrabrabrabrabrabrabrabra