Regnskapsanalyse - Krav

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 526
 • Word2007

Sammendrag: Regnskapsanalyse - Krav

Dette er et dokument som inneholder alle punkter som man bør nevne og analysere når man skal gjøre en regnskapsanalyse for en bedrift.

Innhold

Rentabilitet
Krav til rentabilitet:
Hvilken rentabilitet kan vi få andre steder?
Hva er rentabiliteten i andre bedrifter?
Hvilke rentabilitetstall har bedriften oppnådd tidligere?
Finansiering
Krav til finansieringen:
Krav til egenkapitalprosenten:
Likviditet
Krav til god likviditet:
Likviditetsgrad 1:
Likviditetsgrad 2:
Andre sammenligningsgrunnlag for analyse av likviditet:

Utdrag

Rentabilitet – Den avkastningen bedriften får på den investerte kapitalen.
Krav til rentabilitet:
Egenkapitalrentabiliteten før skatt bør være høyere enn totalrentabiliteten.

Totalrentabiliteten må være høyere enn gjeldsrenten. Dersom gjeldsrenten er høyere enn totalrentabiliteten, tjener ikke bedriften nok penger til å forrente gjelden, og det blir mindre penger igjen til eierne.

Hvilken rentabilitet kan vi få andre steder?
Man kan plassere penger risikofritt i bankene, men da er avkastningen på mellom 3-4 %. Derfor er det et minimumskrav at rentabiliteten til bedriftene ligger over risikofrie plasseringer. Plasseringer av kapital i bedrifter er risikofylt. I verste fall kan bedriften gå konkurs slik at man bør legge til et rimelig tillegg for risiko, slik at kravet ligger mellom 7-9 %. Jo større risikoen er, desto større krav må vi stille til rentabiliteten i bedriften... Kjøp tilgang for å lese mer

Regnskapsanalyse - Krav

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2014
  hjalp veldig, er en bedre vurdering en hva bøkene bruker. takk for hjelpen
 • 20.05.2015
  God forklaring på hvordan man kan lage en velykket regnskapsanalyse.
 • 18.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Takk, det jeg trengte til prøven!
 • 25.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kunne vært mer utdypende!