Forskjeller på realismen og naturalismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 1135
 • PDF

Artikkel: Forskjeller på realismen og naturalismen

Artikkel som handler om forskjeller og likheter mellom realismen og naturalismen. Naturalismen regnes som en retning innenfor realismen. Tekstene som ligger til grunn for artikkelen er Gengangere av Henrik Ibsen, Albertine av Christian Krohg og Min forsvarstale til Høyesterett av Hans Jæger.

Utdrag

På siste halvdel av 1800-tallet oppstod realismen og naturalismen. Felles for disse to retningene var at de gjorde et opprør med romantikken og begynte å skildre samfunnet slik det virkelig var. Likevel hadde de to retningene flere forskjeller når det gjaldt skrivemåte, innhold og grunnsyn i litteraturen.

Både realister og naturalister ville øve samfunnskritikk. De ville skildre samfunnet slik at nød, undertrykkelse og urettferdighet ble avslørt. Nå var ikke forfatterne og kunstnerne lenger opptatt av at alt skulle være så fint og flott slik som i romantikken. Realismen og naturalismen blir gjerne karakterisert som en reaksjon mot romantikken. Nå var man mer opptatt av samfunnet som helhet enn som mange enkeltindivider. I stedet for å legge vekt på følelser, fantasi og natur, ble samfunnet nå skildret slik det virkelig er.

Naturalismen regnes som en retning innenfor realismen. De to retningene har som sagt mye til felles. Likevel finnes det forskjeller i blant annet skrivemåte, innhold og grunnsyn i litteraturen. Først og fremst var realistene og naturalistene uenige i om mennesket kunne gripe inn i sitt eget liv. Realistene mente at alle mennesker var et fritt vesen som kunne bestemme over eget liv. De hadde selv mulighet til å ta ansvar og velge en moral. Dersom enkeltmennesket visste hva som var galt, kunne det også gjøre noe for å rette på det. På denne måten kunne det bidra med at hele samfunnet ble endret. Naturalistene derimot, mente at menneskets situasjon og utvikling er bestemt av arv, miljø og samfunnsforhold. Dersom er person ble født med et dårlig utgangspunkt, var det lite å gjøre med dette. Det var i så fall samfunnet rundt som måtte forandres. Å endre samfunnet ble i tillegg sett på som uhyre vanskelig. Med disse to ulike synene blir realistene gjerne karakterisert som optimistiske, og naturalistene som pessimistiske... Kjøp tilgang for å lese mer

Forskjeller på realismen og naturalismen

[28]
Brukernes anmeldelser
 • 28.09.2010
  Bra skrevet! Synes det er god beskrivning når det gjelder forskjeller og likheter mellom realismen og naturalismen.
 • 17.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, tatt med grundig stoff, gode eksempler, og språket er lett å forstå, veldig fornøyd!
 • 09.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  God beskrivelse av de 2 tidene, og klare likheter og forskjeller.
 • 23.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  drit bra altså!!!!!!