Reaksjonssystemet Rettslære 1 | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Rettslære 1
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 725
  • Word2007

Sammendrag: Reaksjonssystemet Rettslære 1 | Notater

Notater og begrepforklaringer s. 244-249 rettslære

Rettslære 1

Innhold

Frihetsstraff 2
Fengselsstraff 2
Betinget fengsel 2
Ubetinget fengsel 2
Varetektsfengsling 2
Forvaring 2
Samfunnsstraff 2
Utilregnelige lovovertredere og reaksjoner 3
Pengestraffer 3
Bot 3
Forenklet forelegg 3

Utdrag

Frihetsstraff
• Bare domstolene som kan pålegge slik straff
Fengselsstraff
• Den vanligste formen for frihetsstraff
• Alt fra 14 dager til 21 år, lovbestemt av strafferammen.
• Strafferammen for drap er fra 6 til 15(20) år, men 21 år i særlig grove tilfeller.
Betinget fengsel
• IKKE satt i fengsel
• Prøvetid, vanligvis to år. Dersom nye straffbare handlinger blir gjort i prøvetiden, vil retten på nytt avgjøre om det blir fengselsstraff.
• Ofte mindre lovbrudd og ikke tidligere straffedømte.

---

Pengestraffer
Både domstoler, politi og påtalemyndighetene kan idømme slik straff.
Bot
• Mindre alvorlige lovovertredelser enn de som fører til frihetsberøvelse.
• Kan kombineres med frihetsstraff
• Størrelsen på boten er avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er og lovbryterens økonomiske situasjon.
• Boten idømmes av retten eller fastsettes av politiet gjennom et forelegg.
• Dersom forelegget ikke blir godtatt, blir saken avgjort av domstolene.
Forenklet forelegg
• Mindre og bagatellmessige lovbrudd
• Standardbøter eller gebyrer... Kjøp tilgang for å lese mer

Reaksjonssystemet Rettslære 1 | Notater

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.