Forsøk 7.1 & 7.2 Reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjon og temperatur | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 5
 • 1355
 • PDF

Forsøk 7.1 & 7.2 Reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjon og temperatur | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 7.1 Reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjonen,
og 7.2 Reaksjonsfarten påvirkes av temperaturen
, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1" (2007). Rapporten er en samling av to elevforsøk hvor det beskrives hvorfor reaksjonsfarten kan påvirkes av både konsentrasjonen av et stoff, og temperaturen.

I den nye utgaven av "Kjemien Stemmer 1" fra 2012 er disse to forsøkene slått sammen til et kapittel, og kan finnes her.

Problemstilling:
Hvordan påvirkes reaksjonsfarten av konsentrasjonen og temperaturen?

Innhold

Problemstilling
Teori
Øvelse 7.1 – reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjonen
Utstyrsliste
Hensikt
Fremgangsmåte
Observasjoner
7.2 – reaksjonsfarten påvirkes av temperaturen
Utstyrsliste
Hensikt
Fremgangsmåte
Observasjoner
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

Når stoffer reagerer tar det alltid en viss tid før reaktantene reagerer helt. Den tiden det tar før reaksjonen er fullstendig, kaller vi reaksjonstiden. For at reaksjonen i det hele tatt skal skje, må to krav oppfylles:
1. molekylene må kollidere på en måte slik at de støter rett på hverandre og ikke på andre måter
2. Summen av bevegelsesenergien til molekylene må være større enn aktiveringsenergien for reaksjonen.

Når stoffer reagerer må det nemlig bli tilført en viss mengde energi for at bindingene mellom dem skal brytes opp (aktiveringsenergien). På dette tidspunktet har stoffene blitt et “aktivert kompleks”. Det aktiverte komplekset har energi lik aktiveringsenergien eller større. Komplekset eksisterer i tillegg bare i svært kort tid, for to stoffer kan aldri reagere for så å permanent bli værende i det aktiverte komplekset. Derimot fungerer det som et slags mellomstadie, der komplekset enten går tilbake til de to molekylene som støtte sammen, eller det kan danne produktmolekyler. Reaksjonstiden er kortere, jo mindre aktiveringsenergi som trengs.

Nå som vi har sett på hva reaksjonsfarten er, kan vi se på hvilke faktorer som påvirker reaksjonsfarten:
1. Konsentrasjonens virkning
Mer konsentrerte stoffer reagerer raskere enn mindre konsentrerte stoffer. Dette fordi jo flere mol/L, jo flere partikler er det som kan reagere, dermed også fortere

2. Temperaturens virkning
Stoffer med høyere temperatur reagerer raskere enn stoffer med lavere temperatur. Dette fordi at når temperaturen øker, øker også bevegelsesenergien til partiklene, noe som gjør at de kolliderer oftere.
3. Overflatens virkning
Hvis et stoff har stor overflate, vil reaksjonen gå... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 7.1 & 7.2 Reaksjonsfarten påvirkes av konsentrasjon og temperatur | Rapport

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 24.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god som mal! LAST DEN NED! brukte denne som mal og fikk 5/6 på min kjemirapport! Veldig godt skrevet og utrolig god drøfting
 • 28.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Savner drøfting. Grei rapportt, men læreren din var nok for snill med denne karakteren.
 • 25.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit svar, med greit innhold
 • 26.05.2014
  Veldig god mal og se etter. Hjalp meg til å få 5 på forsøket