Analyse av regnskapet i ByKroa AS | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Økonomistyring
  • 5
  • 4
  • 1088
  • PDF

Analyse av regnskapet i ByKroa AS | Rapport

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra ledelsen i bedriften ByKroa AS i forbindelse med vurdering av bedriftens rentabilitet.

Elevens kommentar

Dette er en kort regnskapsrapport, den inneholder gode momenter fra den casen vi fikk utdelt til denne oppgaven(som også ligger i dokumentet) og utifra det har jeg skrevet hvordan bedriften kan forbedre seg på ulike områder slik at de unngår å gå konkurs. Les nøye gjennom og lær deg dette, for de tiltakene jeg har brukt i denne oppgaven er veldig sentrale og vanlig å bruke i andre liknende oppgaver. Det står med kommentar om hva jeg kunne forbedre på og det var det som gjorde at jeg ikke fikk 6er.

Utdrag

Bedriftens rentabilitet
Det er ikke oppgitt noen opplysninger om andre markedstall i bransjen.

Vi ser ut i fra regnskapstallene for 2009 at ByKroa AS har en totalrentabilitet på 10,7 %. Dette er en tilfredsstillende totalrentabilitet som ligger rett ovenfor minimumskravet på 8 – 10 %. Minimumskravet er bygd opp av en risikofri avkastning på 3 – 5 % pluss næringsmessig, bransjemessig og bedriftsmessig risiko på 5 %. I tillegg innfrir bedriftens totalrentabilitet kravene for å ha en god rentabilitet ved at den er høyere enn den gjennomsnittlige gjeldsrenten som ligger på 5,9 %. Bedriften kan derfor forrente gjelden, og likevel få høy avkastning på den investerte kapitalen. Dette vil si at bedriften får økt lønnsomhet ved å ta risikoen ved å investere i sin egen bedrift istedenfor å sette pengene inn i banken, og oppnår derfor økt avkastning på egenkapitalen som igjen gir en positiv økning på totalrentabiliteten.

Resultatgraden forteller hvor stor andel av driftsinntektene som går til investorene. I 2009 ligger bedriftens lønnsomhet i forhold til driftsinntektene på 5,3, noe som viser en stor forbedring fra bedriftens resultatgrad i 2008 som var på 2,9. En slik økning på 2,4 prosentpoeng viser at andelen av driftsinntektene som går til kapitalyterne har en stigende... Kjøp tilgang for å lese mer

Analyse av regnskapet i ByKroa AS | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.