Rapport om galvanisk element

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 538
  • PDF

Rapport om galvanisk element

Rapport fra forsøk om galvanisk element med kobber og sink som elektroder. Inneholder reaksjonslikninger, beskrivelse av et galvanisk element, tegning og diskusjon av resultatet.

Vi skulle se om vi kunne omgjøre redoksreaksjoner til elektrisk strøm. Et galvanisk element består av 2 elektroder(kobber og sink) og en elektrolytt med løsning av ioner. Ut ifra teorien skal ioner løst i vann i et galvanisk element omdannes til elektrisk strøm, dette var også vår hypotese, om vi fikk noe utslag på voltmeteret, og eventuelt på hvor mye volt det var.

Rapport om galvanisk element

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.