Bakterier og UV-stråling | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 3
  • 968
  • PDF

Bakterier og UV-stråling | Rapport

Her finner du en rapport fra et forsøk i naturfag som handler om bakterier og UV-stråling. Hensikten med forsøket var å undersøke om bakterier tåler UV-stråling, og hva som skjer når man eksponerer bakteriene for forskjellige mengder av stråling. Rapporten inneholder informasjon og teori, samt metode, resultater og en diskusjonsdel.

Innhold

Innledning
Metode
Resultat
Diskusjon

Utdrag

De forberedningene vi gjorde før vi kunne begynne med selve forsøket var å samle bakterier vi trengte for å kunne utføre det. De samlet vi fra fingertuppene våre, som vi ”tappet” på et lag agar i petriskålen, og forseglet skålen med parafilm før vi satte den i et varmeskap for at antallet av bakterier skulle vokse. Når de hadde stått i ca. en uke i skapet tok vi dem ut. For å hente opp bakterier fra petriskålen brukte vi en desinfisert podenål. Den hadde vi desinfisert ved å ha den over en gassbrenner slik at alle bakteriene som var på den fra før av døde. Deretter hentet vi opp noen få bakterier med podenålen og hadde de oppi et eppendorfrør der det var vann. Denne blandingen ristet vi før vi så helte den ut på nye petriskåler og fordelte den her med et glassrør. Glassrøret måtte vi og sterilisere både før og etter bruk, men dette gjorde vi ved å ha den oppi sprit og holde den over gassbrenneren, slik at den sterilisert. Vi måtte sterilisere utstyret for at vi ikke skulle få noen andre bakterier enn de vi ville ha ifra den ene petriskålen til den andre.
Vi hadde bakteriene over på en ny petriskål for å kunne minske antallet av bakterier, slik at vi kunne skille de ulike koloniene som forsøket resulterte i. Nå fikk vi mange små kolonier som vi kunne bestråle med UV-stråling. Vi tegnet på fem felt (kolonner) på baksiden av petriskålen, slik at vi kunne bestråle hvert felt på ulik tid. For å kunne bestråle hvert felt 30 sekunder mer enn det forrige feltet, brukte vi en papplate for å skille feltene, grunnet at UV – stråling ikke trenger gjennom papp. Det første... Kjøp tilgang for å lese mer

Bakterier og UV-stråling | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.