Feltarbeid i fjellet | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 15
 • 2042
 • PDF

Feltarbeid i fjellet | Rapport

Rapport fra biologiekskursjon til Folldal kommune, 1-3 september 2010.

Oppgaven innholder teori om fjellets økologi,samt fakta om ulike biotiske og abiotiske faktorer på fjellert. Metode, resultat og konklusjon av ruteanalyse og transektarbeid.

Innhold

Innledning 3
Teori 4-7
Fjellets ulike soner 3
Abiotiske faktorer 4-5
Biotiske faktorer 6-7
Metode 8
Resultater 9-12 Ruteanalyse 9
Transektanalyse 10
Målinger av abiotiske faktorer 11-12
Drøfting av resultater 13
Konklusjon 14
Kildehenvisninger 15

Utdrag

Innledning
Ifølge lærerplanen for Bi2 skal elevene gjennomføre et stort feltarbeid. Derfor bestemte vi oss for å dra til Folldal Camping med daglige utflukter til ulike fjell og alpine sone. Valg av økosystem var allerede tatt av skolen, grunnet fjellets sene blomstring. På denne turen ønsker, og forventer jeg å lære om ulike alpine soner, samt grunner til at blant annet plantenes plassering er der de er. Min kunnskap om arter i fjellet er tynn, og jeg ønsker derfor å utvide mitt repertoar når det gjelder akkurat dette. Jeg håper også på å få samlet mange fine planter til objektsamlinga mi.

Teori
Gjennom tusenvis av år har ulike arter utviklet ulike egenskaper tilpasset de forskjellige nisjene eller leveområdene de lever i. Når vi i denne sammenhengen tar for oss arter som lever i høyfjellet ser vi flere typiske kjennetegn, der det mest utagerende er deres robusthet mot de ekstreme leveforholdene vi finner der (jeg vil senere i denne teoridelen komme tilbake til ulike biotiske og abiotiske faktorene). Med fjell regnes områdene over den klimatiske skoggrensa, dvs. at fjellbjørkeskogen altså ikke regnes med her. Ved polarsirkelen ligger skoggrensa rundt 500-700 meter over havet. Langs kysten av Troms er den nede i 100-200 m.o.h.

Fjellets fem soner; sub-, lav-, mellom-, høyalpin og arktisk sone, der de fire sistnevnte omtales som høyfjell.
Subalpin sone:
Den subalpine sone, ofte omtalt som ”nordboreal” (fjellskoggrense), befinner seg i øvre del av skoggrensen. Det nokså artsfattig, men kongespir, fjellarve og ikke minst bjørk er et vanlig syn... Kjøp tilgang for å lese mer

Feltarbeid i fjellet | Rapport

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 27.05.2016
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 12.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var en kjempe bra skrevet rapport om felt arbeid i fjellet! Kom til god hjelp :)
 • 01.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 30.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra rapport! hjalp meg mye når jeg skulle skrive min!