Dyreliv og suksesjon i fjæra | Raport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 18
 • 1751
 • PDF

Rapport: Dyreliv og suksesjon i fjæra | Raport

Rapport fra Alvøen.

Lærers kommentar

Veldig god struktur, og godt språk

Innhold

s.3: Utstyrsliste, naturbeskrivelse, hensikt
s.4: Beskrivelse av suksesjon
s.5: beskrivelse av marint miljø, metoder
s.6: metoder, forklaring på flo og fjære
s.7 marebekk
s.8: spørsmål
s.9: spørsmål
s.10: profiler med alger, nedbryter og forbrukere i det marine miljøet ved Alvøen
s.11: nedbrytere og forbrukere, grønn – og rødalger
s.12: - | | -
s.13: - ||-
s.14:Arter
s.15:- || - + forklaring begreper
s.16: forklaring begreper, og avsluttning.
s.17: kilder

Utdrag

Hensikten med ekskursjonen til Alvøen var å kjenne de vanligste planter og dyr som finnes i tilknytning til det marine miljø. Fra planteriket er det mange forskjellige typer alger. Det finnes spesielt mange røde, grønne og brune alger, men det finnes også lav på fjellet som avgrenser fjæren. Det finnes også noen få salttolererende planter. De vanligste er svart marebekk og gulsotlav. Fra dyreriket finnes det eksempler fra alle dyrerekker. Vi skulle også finne ut hvordan abiotiske faktorer påvirker de biotiske faktorene, og lære om økologi generelt. Økosystemet ved norske fjorder har et rikt mangfold av forskjellige arter, og har en fin balanse mellom forbruker og produsent (i hvert fall de fleste steder).

Ekskursjonen foregikk i en indre skjærgård i Alvøen. Vi var i området mellom Sotra og Bergen ved Vatlestraumen, og arbeidet på en holme ut mot fjorden. Holmene vi var på var eksponert i forskjellige grader. Enkelte deler lå åpent ut mot fjorden med stor grad av eksponering og her vokste bare noen spesielle typer tare. Her var øyer med plantevariasjon og steder som i større grad var påvirket av eksponert som vind, strøm og bølger(mot Sotra og Vatlestraumen) og områder som i større grad var beskyttet fra disse faktorene.

På vei til holmene gikk vi forbi et lite tjern som over lang tid har gått igjennom suksesjon. I løpet av millioner av år har det tidligere store vannet blitt et lite tjern, og vil i løpet av lang tid igjen, bli til myr og hvor til slutt vannet forsvinner, og blir til et næringsrikt område og et nytt lite økosystem skapes/oppstår... Kjøp tilgang for å lese mer

Dyreliv og suksesjon i fjæra | Raport

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 09.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Solid Arbeid! Forhåpentligvis vil det bli en god hjelp når jeg nå (dessverre) må skrive min egen...
 • 12.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Den var veldig bra! Fikk masse inspirasjon fra denne da jeg skulle skrive rapport.
 • 15.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra! denne var til god hjelp!=)
 • 14.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig Informativ, hjalp meg mye

Brukere som har lastet ned Dyreliv og suksesjon i fjæra | Raport, har også lastet ned