Reaksjonslikninger og beregninger | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen Vg2
  • Kjemi
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 1674
  • PDF

Reaksjonslikninger og beregninger | Notater

Notater fra kap 3 REAKSJONSLIKNINGER OG BEREGNINGER

Utdrag

Molbegrepet
Mål på mengde (som dusin, snes osv)
1 mol inneholder 6,022 * 1023 partikler/enheter (enten atom, ion eller molekyler)
Avogadros tall = 6,022 * 1023 = NA

Atomvekt
Masse proton og nøytron  10-24 g (1 u = 1,66 * 10-24 g)
Masse elektron  10-28 g
Proton og nøytron bestemmer atomets vekt
Veldig liten størrelse, bruker istedet g/mol som mål for vekt
Oppgitt i det periodiske system
Ax = Atommasse i gram * antall partikler pr mol [g/mol]

For et grunnstoff er atomvekten lik middelverdien av isotopenes atomvekter

Ex: Finn atommassen til karbon når karbon består av
98,9 % C-12 med atomvekt 12,000 g/mol (6 p og 6 n)
1,1 % C-13 med atomvekt 13,0034 g/mol (6 p og 7 n)
AC = 12,000 * 0,989 + 13,0034 * 0,011 = 12,011 g/mol

---

Kjemiske reaksjonslikninger
Kjemisk reaksjon:
Atomer ”møtes” og omgrupperes på en slik måte at det blir dannet helt nye stoffer med andre egenskaper enn utgangsstoffene

Kjemisk reaksjonslikning:
• Uttrykk for kjemisk reaksjon
• Venstre side: stoffene som reagerer (reaktantene)
• Høyre side: stoffene som blir dannet (produktene)
• Det må være like mange atomer av hvert stoff på begge sidene... Kjøp tilgang for å lese mer

Reaksjonslikninger og beregninger | Notater

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.