Sammendrag om psykologiske ressurser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2458
 • Word2003

Sammendrag om psykologiske ressurser

Sammendrag om psykologiske ressurser. Sammendraget tar blant annet for seg motivasjon, selvtillit, målorientering, selvfølelse og treningsledelse, og er utmerket til repetering av idrettspsykologi.

Innhold

Idrettspsykologi
- Målet for idrettspsykologi:
- Psykologiske arbeidskrav:
- Sosiale krav
Motivasjon
- Motivasjon har to retninger.
- Forskjellen mellom indre og ytre kontrollmønster
- Hvordan slår dette ut i forhold til motivasjon for læring?
- Ulike behov for motivasjon
Hva har dette å si for oss som trenere/instruktører?
Målorientering – Motivasjonelt klima
- Selvtillit og selvfølelse
Hvordan ser du på din egen selvtillit og eget selvbilde?
- Har du lav selvfølelse?
- Hvordan kan du få bedre selvtillit?
Aktivering og prestasjon
- Perseptuelle og kognitive krav
Planlegging i forbindelse med konkurranser.
Avslapningsteknikker
- Metoder

Utdrag

ULIKE BEHOV FOR MOTIVASJON:
-Maslows behovshierarki: Vi prøver å tilfredsstille ulike behov ved å prioritere i en viss rekkefølge.
-Mangelbehov (fysiologiske og trygghetsbehov, sult, tørst, seksualitet og trygghet).
-Vekstbehov: (sosiale, status og selvrealiseringsbehov, kjærlighet, tilhørighet, ego, statusbehov). Vi forsøker å tilfredsstille mangelbehovene før vekstbehovene. I det øyeblikk et behov er tilfredsstilt, er det ikke lenger et behov og vi beveger oss oppover i behovshierarkiet... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om psykologiske ressurser

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 15.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ikke helt det jeg leter etter, men hadde jeg lett etter det hadde det vært supert!
 • 07.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt grei! hehehehehehehehhehehehehehhehhehe