Psykologi og kjøpsatferd | 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 6
  • 1727
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Psykologi og kjøpsatferd | 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17

Dette er besvarelse av oppgaver til kapittel 4 "Psykologi og kjøpsatferd". Oppgavene er fra hjemmesiden til markedsføring og ledelse 1 boka.

Innhold

4.2
Tror du valget av bilmerke var tilfeldig. Hvis ikke, hvordan vil du forklare det ut fra det du har lest i kapittel 4?
4.3
a Hvordan skal vi forklare forbrukernes reaksjoner i dette tilfellet?

b Hadde du selv reagert om du skulle reise med et fly som hadde 13 prikker i logoen?
4.5
Finn ut hvilke behov følgende produkter tilfredsstiller og plasser dem på riktig sted i pyramiden.
4.6
a Hvor i Maslows behovspyramide befinner vi oss i dette tilfellet?

b Hvilket behov vil man forsøke å tilfredsstille?

c Hva er målgruppen for produktet (les om målgrupper på side 116 i læreboka)?
4.9
Nevn andre eksempler (i tillegg til eksemplene i læreboka) der kultur og holdninger påvirker forbrukernes kjøpsatferd.
4.10
a Hvorfor tror du at kvinner er mer reiseglade enn menn?

b Hva menes med ”Rolling Stones-generasjonen”? Snakker vi om livsstil, eller bare en bestemt aldersgruppe? I hvilken fase av livsløpet befinner denne gruppen seg (jf. læreboka side 48–49)?

c Tror du det er riktig at det er kvinnen som bestemmer hvor ferien skal gå, eller er det bare mennene som opplever det slik?
4.11
a Forklar hva som menes med behov.

Behov av forskjellige typer fører ofte til kjøp av varer og tjenester. Behovenes styrke og innhold er ofte avgjørende for hvordan kjøpsprosessen forløper.

a Velg et produkt og beskriv hva som skjer på hvert trinn i prosessen.

Et kjøp involverer ofte flere personer, avhengig av hva slags kjøp det er snakk om.

c Velg et produkt der flere personer er med på å ta avgjørelser og beskriv rollefordelingen.
4.13
Avgjør hvilke roller de ansatte (de enkelte stillingskategoriene) har i forbindelse med kjøp av nye busser.
4.16
Hvilken kjøpsprosess tror du det offentlige ville valgt i disse kjøpssituasjonene – anbud, forhandling eller direkte kjøp?
4.17 Adopsjonsprosessen
På hvilke stadier i adopsjonsprosessen bør disse virkemidlene benyttes?

Utdrag

4.3
(Flyselskapet forandret logo på grunn av overtro. For ikke å skremme bort overtroiske passasjerer har det nye belgiske flyselskapet Brussels Airlines bestemt seg for å endre logo. Logoen, som tidligere bestod av 13 prikker formet som en liten b, har nå fått malt på en ekstra prikk på flyenes halefinner, slik at symbolet nå består av 14 prikker. Den opprinnelige logoen med 13 prikker førte til en strøm av klager fra folk over hele verden som ga uttrykk for at designen var uheldig.Ledelsen i Brussels Airlines ble overveldet av de massive tilbakemeldingene og følte seg nødt til å bøye av for presset.De drøftet saken med designere, som brukte kort tid på å komme opp med en ny og mindre kontroversiell versjon av logoen. Ved å legge til en ekstra prikk i forlengelse av den stiliserte b-en, ville man få 14 prikker – og... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykologi og kjøpsatferd | 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.16, 4.17

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 21.04.2012
    utrolig bra svar på oppgavene............