Psykologi og kjøpsatferd | Kapittel 4 | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 708
 • Word2007

Psykologi og kjøpsatferd | Kapittel 4 | Sammendrag

Sammendrag om psykologi og kjøpsatferd, kapittel 4 i Markedsføring og ledelse 1.

Innhold

Psykologi og kjøpsatferd
Forbrukeren – en mystisk person
Motivasjon
Sigmund freud
Abraham maslow
Persepsjon
Hva påvirker kjøpsatferden?
Kjøpsroller

Utdrag

Psykologi og kjøpsatferd
FORBRUKEREN – EN MYSTISK PERSON
- selgeren må forstå hvordan forbrukeren tenker, og hva som påvirker handlingene hans, og følelsesstyringer
- Behov, personlighet, holdninger og motivasjon er viktige begreper i denne sammenhengen
MOTIVASJON
- oppstår fordi mennesket føler visse behov (f. eks vi er tørst og kjøper en flaske vann, eller vi er sultne og kjøper en hamburger). Men om vi skal kjøpe oss en bil, så må vi få et lite puff bak, enten det er et tilbud av bilselgeren, eller om det er en stor og flott reklame for bilen osv.
Incentiv – for at vi skal realisere drømmen, trenger vi et puff bak. Det kaller psykologene incentiv.

---

HVA PÅVIRKER KJØPSATFERDEN?
- i markedsteorien er disse tre forhold viktige når en forbruker bestemmer seg for et kjøp:
o kulturelle forhold:
 kultur er ideer, verdier, regler og normer. Kultur er noe som kjennetegner en gruppe mennesker sånn at de oppfører seg ganske likt. Vi har også geografiske kulturer, kulturer på tvers av landegrensene, subkulturer og bedriftskulturer. Kulturen påvirker forbrukernes handlemåte og klassetilhørighet hører sammen med kultur
o sosiale forhold:
 med sosiale forhold mener vi at forbrukeren er medlem av referansegrupper som er med på å bestemme kjøpsatferden. Primærgrupper: familie, venner, kollegaer og andre forbrukeren har kontakt med. Sekundærgrupper: religiøse... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykologi og kjøpsatferd | Kapittel 4 | Sammendrag

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 16.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  utrolig bra:)veldig hjelpsom og gjorde så jeg fikk noe ut av prøven jeg hadde i markedsføring.
 • 28.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra og utfyllende tekst som dekker det meste om psykologi og kjøpsatferd.
 • 12.06.2014
  Greit oppsummert, bra at det er med modeller
 • 07.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa