Læring | Sammendrag i psykologi 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Psykologi 1
 • 5
 • 3
 • 1410
 • Word2003

Læring | Sammendrag i psykologi 1

Denne besvarelsen er egentlig en prøve, men da spørsmålene er veldig åpne fungerer teksten som et godt sammendrag fra kapittel 8 og 9 i læreboka Psykologi 1 - Mennesket i utvikling.

Sammendraget kan brukes til repetisjon før en prøve eller eksamen i psykologi 1, eller hvis du skal forberede deg til en time.

Lærers kommentar

Til tross for det utrolig gode og lange svaret på oppgave 7, var det litt ustrukturert, lett å falle av, men ellers var alt meget godt.

Elevens kommentar

Strukturering, flere fagbegreper.

Innhold

Hva er:
1. Klassisk betinging?
2. Semantisk hukommelse?
3. Konvergent tenkning?

Hva menes med:
4. Positiv og negativ forsterkning?
5. Attribusjonsteori?
6. Ulike syn på læringsmotivasjon?

Gjør rede for:
7. Ulike former for hukommelse
8. Kognitive læringsteorierDrøft:

Drøft:
10. Hvordan intelligens er avhengig av samspillet mellom arv og miljø.

Utdrag

Vi har to ulike former innenfor hukommelse. Det ene er gjenkallingsfasen og den andre er lagringsfasen. Gjennom gjenkallingsfasen kan man ved hjelp av hukommelsen prøve å fiske opp til det man vet man kan, også «kommer det av seg selv». Lagringsfasen er her erfaringene våre gjennom læring blir lagret. Begge kan forbedre hukommelsen ved hjelp av teknikker.

Vi kan dele hukommelsen inn i tre hovedgrupper; Semantisk (lagrer informasjon ved hjelp av begreper, fakta og allmenne regler), episodisk (husker tilbake til hendelser – episoder – man gjerne ser for seg) og prosedyremessig hukommelse (den delen som inneholder visse tiper atferd og ferdigheter. Vi lærer hvilke handlinger som fører til visse hendelser)... Kjøp tilgang for å lese mer

Læring | Sammendrag i psykologi 1

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 22.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget bra!! Fantastisk, skal ha prøve i kapittel 8 og 9 om to dager, så denne hjalp.
 • 29.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra, fikk masse hjelp av denne til prøve om kappitel 8
 • 02.06.2014
  ........................................
 • 04.02.2014
  Tusen takk !!!!! :)