Psykiske kriser – kan ramme hvem som helst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Helse- og sosialfag
 • 5
 • 6
 • 1767
 • PDF

Psykiske kriser – kan ramme hvem som helst

Oppgave 3.

Oppgaveformulering

Definer begrepet psykisk krise der du også viser forskjellene mellom livskriser og traumatiske kriser. Bruk eksempler.

Ta for deg aldersperiodene der det er en økt mulighet for at en livskrise kan utløses. Pek på hvilke forhold som kan ha betydning for om krisen blir løst eller ikke.

Les vedlegger ”Lykkeideal og skam” og drøft tiltak for å kunne mestre psykiske kriser, reise seg og gå videre med livet sitt.

Innhold

Innledning
Livs- og trumatiske kriser
Eriksons teori – om menneskets åtte aldre.
Den mest sårbare aldersperioden
Drøftning av Lykkeideal og skam

Utdrag

Innledning:
Psykiske krise er en situasjon der viktige verdier hos en person står på spill. Og oppleves som vanskelige problemer man verken kan flykte fra eller løse med vanlige problemløsnings metoder. Krisen oppstår av ytre forhold der personens tidligere erfaringer og lærte reaksjonsmønster ikke er tilstrekkelig for å mestre den aktuelle situasjonen, med andre ord er krisen preget av uvisshet og mangel på kontroll. Utfallet av en psykisk krise kan variere, resultatet kan bli modning eller vekst, men om krisen utvikler seg i negativ retning med stor grad av hjelpeløshet, kan det få et traumatisk preg der psykisk lidelser kan oppstå.

Livs- og trumatiske kriser
Vi skiller mellom livskriser og traumatiske kriser.

Livskriser er påkjenninger som kommer i form av oppvekst og alder, og er en del av menneskets naturlige livssyklus, alle individer vil gjennomgå en rekke slike kritiske perioder i løpet av livet sitt, som for eksempel pubertet hvor rolleforvirring kan sette preg i et individets psyke.

Traumatiske krisesituasjoner kan inntreffe i form av en ekstraordinær opplevelse, ved for eksempel... Kjøp tilgang for å lese mer

Psykiske kriser – kan ramme hvem som helst

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 03.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Syns dette var en fin oppsummering av psykiske kriser, kommer til å bruke det som inspirasjon til teksten min.
 • 09.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  En fyldig og godt fagformulert tekst der du trekker frem mange nyttige temaer, underkategorier. Tommel opp!
 • 08.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Mange grove skrivefeil, men flott innhold.
 • 04.05.2014
  Flott skrevet og har en klar og tydelig innhold!