Prosjekt om massemediaene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 575
 • PDF

Prosjekt om massemediaene

Massemedia - den 4 statsmakt?. Skulle avsluttes som en fremføring!

Utdrag

I løpet av det siste året har det mange ganger slått meg at media har stor makt.
I faget samfunnslære er vi blitt oppfordret til å følge med i nyhetsbildet, og jeg har forsøkt å reflektere litt over den evt. makt som massemedia har.
Jeg har valgt problemstillingen ” Massemedia – den fjerde statsmakt? ” fordi jeg oppfatter dette som både et spørsmål, men også noen ganger som en påstand. I denne fremføringa vil jeg forsøke å trekke frem noen sentrale momenter som kan bekrefte eller avkrefte dette spørsmålet.
Vi har i dag 3 former for legitim statsmakt, nemlig den lovgivende, den utøvende og den dømmende statsmakt.

Når for eksempel en representant fra et parti leder regjeringen representerer regjeringen den utøvende statsmakt. Det er regjeringen som gjennom departementene skal sette ut i livet vedtakene som stortinget fatter.
Stortinget vedtar også lover. Gjennom sin behandling i Odelsting og Lagting, behandles og vedtas forslag til nye lover i vårt land. Stortinget kalles derfor den lovgivende statsmakt.
Domstolene behandler ulike brudd på Norges lover, og utgjør derfor den tredje og... Kjøp tilgang for å lese mer

Prosjekt om massemediaene

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 18.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ygjygjygjygygyjgyjgyjgyjgyjgyjgyjygjgyjgyjygjgyjygj
 • 06.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Fikk mye hjelp fra denne oppgaven.
 • 15.04.2014
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 12.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra, dette hjalp til mye..!