Litteratur og kunst i barokken | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 6
  • 1782
  • PDF

Litteratur og kunst i barokken | Sammendrag

Sammendrag om litteraturen og samfunnet i barokken med fokus på de tre forfatterne Petter Dass, Dorothe Engelbretsdotter og Thomas Kingo.

I tillegg kommer sammendraget inn på øvrige sentrale kunstretning i denne tidsperioden, som musikk og arkitektur.

Lærers kommentar

Fin generell presentasjon av oppgaven. Dere har også bredde i framstillingen av litteraturen og samfunnet, men dere bør skrive mer i sammenheng. Presentasjonen av forfatterne er dekkende, framstillingen av konkret litteratur mer begrenset.

Utdrag

Hva kjennetegner litteraturen på 1600-tallet?
- Barokken var frodig og overdådig, full av kraft og dramatikk, utbroderinger og overdrivelser. Sterkt følelsesbetont, billedrik og ofte meget kunstlet stil. Vanskelig ordvalg og setningsbygning, overraskende tankevendinger og en metaforisk billedbruk med dekorativt formål er karakteristisk.
Typiske virkemidler i tekstene:
- Kontraster som lys og skygge, jord og himmel, liv og død
- Sterke bilder
- Tallrike adjektiver
- Konkret og abstrakt er gjerne stilt sammen
- Direkte henvendelser til leseren
- Brukte veldig mye ord (Det en forfatter kunne skrevet med et ord, skrev han med ti ord)

- Det ble laget dikt i forbindelse med fødsel, giftemål, fødselsdager og ulykker. Det finnes eksempler på dikt som beskriver geografiske steder, såkalte topografiske dikt. Ikke alle disse tekstene er religiøse. I verdslig barokkdiktning kjenner vi til ganske dristige og spottende dikt. Slike tekster har nok vært ganske utbredt, men på grunn av sensuren ble de diktet i skjul, og få av dem er bevart.

- Forfatterne som diktet var ikke tenkere, de var kunstnere som la enkle budskap inn i en vanskelig og komplisert form.

- Barokkdiktningen i Norge var for det meste religiøse dikt, som salmer. Det alle tekstene hadde til felles var at alle skulle ha en oppbyggende funksjon, og at de ...

---

Arkitekturen
- Bygningene og møblene under barokkens tid ble laget kolossalt og spradenes for å imponere. Kontraster mellom lys og skygge var man veldig opptatte av. Veggene og takene ble utsmykket med mange forskjellige skulpturer. I hovedsaken finnes barokkens arkitektur i Italia, Men man kan også finne tilfeller av dette i Tyskland og Østerike, blant annet på slottet Ludwigsburg og Zwinger i Dresden. En av de mest kjente arkitektene var Giovanni Lorezo Benini som hadde mange oppdrag i i ferdigstillelsen av St. Peters kirken.

---

Dorothe Engelbretsdotter
Dorothe Engelbretsdotter var en populær dikter og var Norges første kvinnelige forfatter. Hun bodde i Bergen, var prestedatter og ble selv prestefrue. Dette gjorde så hun skrev salme – og bønnesamlingen “Siælens sang-offer” i 1678 og er nå den mest populære. Et annet av verkene hennes som ble populær er “Taare-offer” som ble trykket i 1685.
Hennes dikt fikk stor betydning for mange, men hun møtte også motstand fra bl.a. kirken. Det var mange som ikke trodde på at det var hun som skrev diktene. De mente det var mannen hennes, og et av deres “argumenter” var at hun var kvinne.
Engelbretsdotter var opptatt av hverdagslige emner. Hun skrev om hjemmet og ulykker som kunne ramme et menneske. I diktet “Aften Psalme” forteller hun om hennes ni barn og at... Kjøp tilgang for å lese mer

Litteratur og kunst i barokken | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.