Progresjon, tilpasning og belastning i håndball | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1-2
  • 5
  • 10
  • 3146
  • PDF

Progresjon, tilpasning og belastning i håndball | Sammendrag

Et sammendrag om progresjon, tilpasning og belastning i håndball.

Sammendraget gir svar på spørsmål angående progresjon, tilpasning og belastning, samt litt info om næring og væsketilførsel.

Lærers kommentar

Veldig fornøyd, men det kunne vært litt flere eksempler.

Elevens kommentar

Det er en god tekst, men kunne vært noen flere eksempler, så man virkelig ser hva som forklares.

Innhold

Hva forbinder du med begrepet treningslære?
Hva er trening?
Forklar hva det er som gjør at du får framgang når du trener.
Prestasjonsevnen er avhengig av mange faktorer.

Tekniske ferdigheter
Koordinative egenskaper
Fysiske egenskaper
Psykiske egenskaper
Sosiale egenskaper
Taktiske evner

Hva menes med begrepene: Belastning, tilpasning, progresjon
Idrett, Kosthold og Væsketilførsel

Utdrag

Hva forbinder du med begrepet treningslære?
- Det jeg forbinder med treningslære er læring av mange forskjellige aktiviteter og måter å trene på, både når det gjelder den fysiske biten og den tekniske. Alt om de forskjellige idrettene og om idrett generelt. Treningslæren skal nok også gi oss et innblikk i hva som trengs for å bli god i idretten man driver med og alle andre idretter som finnes her i verden. Jeg forbinder det også med hva som er bra og hva som er dårlig trening, og kosthold.

Hva er trening?
- Trening er noe som skal til for at man skal kunne forbedre sin fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger. Sånn at man blir bedre enn det prestasjonsevnen din er per dags dato. Prestasjonsevnen blir bedre jo mer du øver på en ting. For eksempel hvis du løper og trener kondisjon, blir yteevnen bedre etter noen uker! Eller hvis du trener bryst og mage over noen uker så vil du se at den maksimale evnen er mye... Kjøp tilgang for å lese mer

Progresjon, tilpasning og belastning i håndball | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.