Produktvalg | 7.3.3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • 5
 • 2
 • 359
 • PDF

Produktvalg | 7.3.3

Sport Pro AS produserer skihansker i tre kvaliteter; proff, løp og trim. Oppgaven spør blant annet etter å finne samlet dekningsbidrag, hvilke skihansker bedriften bør satse på.

7.3.3 (a-d)

Dalefag, økonomi og ledelse

Utdrag

a) Det samla dekningsbidraget første kvartal er 47500+35200+7600 = 90300 R
Jeg måtte legge sammen samlet dekningsbidrag for alle tre kvalitetene og dermed fant jeg ut samlet dekningsbidrag for første kvartal for alle tre kvalitetene.
Salgsinntekt: Pris * solgt mengde (STI)
Dekningsbidrag: Salgsinntekt – variable kostnader
b) Om man går ut fra at det ikke finnes knappe faktorer så er det hansken løp som gir det største dekningsbidraget per enhet, men om man tar utgangspunkt i at tiden er en knapp ...

---

Vi har totalt 1400 timer til produksjon, men hvis vi skulle produsert alle tre produktene hadde det ikke gått, derfor må vi velge ut hvilket av produktene som er mest lønnsomt. Vi ser her at det er Proff som er mest lønnsomt å produsere per time og deretter Løp. På proff... Kjøp tilgang for å lese mer

Produktvalg | 7.3.3

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 26.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Stilen virker gjennomtenkt og stiller flere spørsmål rundt oppgaven.
 • 29.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  God besvarelse, litt lite i dybden, men overall grei.
 • 13.01.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  denne var kort, men bra
 • 15.05.2015
  D va nais, tommel opp!