Produksjon og arbeid | Ordbeskrivelser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 3238
 • Word2007

Sammendrag: Produksjon og arbeid | Ordbeskrivelser

Notater og ordbeskrivelser i faget sosiologi og sosialantropologi. Temaet for notatene er produksjon og arbeid og kommer blant annet inn på ulike næringsliv, fordeling, kjønnsdelt arbeidsmarked, økonomi og internasjonal arbeidsdeling.

Notatene tilhører læreboken "Individ, kultur og samfunn vg2"

Innhold

Hva er arbeid?
Hovednæringer
Endringer I hovednæringer
Arbeid og fordeling
Kjønnsdelt arbeidsmarked?
Det nye arbeidslivet
Hva er godt arbeidsmiljø?
Økonomi I norge og verden
Andre økonomiske system
Internasjonal arbeidsdeling
Rike og fattige land
Hvorfor fattigdom?

Utdrag

Hva er arbeid?
arbeid blir forbundet med posisjoner i arbeidslivet eller yrkeslivet som gir deg inntekt.
selvstendige næringsdrivende: Leger og advokater som bedriver sin egen praksis, er selvstendige næringsdrivende.
privat sektor: ansatte i en butikk eller restaurant er sysselsatt i privat sektor
offentlig sektor: andre lønnsmottakere, som lærer, sykepleiere, sekretærer eller som er ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten jobber i offentlig sektor.

Hovednæringer
arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige
sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid
arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg arbeid og kan begynne i arbeid straks.
hovednæringer vi skiller mellom tre grupper av hovednæringer: primærnæringer, sekundærnæringer og tertiærnæringer.

Primærnæringer
primærnæringer: med primærnæringer mener vi jordbruk, skogbruk, fiske og fiskeopprett. Rundt 4% av de sysselsatte befinner seg i yrker knyttet til dette. – jordbruk, skogbruk og fiske var de viktigste næringene før Norge ble industrialisert, og ga mat og inntekter til store deler av befolkningen (s. 135)
det store hamskiftet utover 1800- tallet endret dette seg. Og disse samfunnsendringene blir kalt det store hamskiftet. Vi fikk nye maskiner som effektiviserte arbeidet i primærnæringene, og det var ikke lenger like stort behov for arbeidskraft. Folk flyttet fra landsbyga og inn i byen som var i vekst... Kjøp tilgang for å lese mer

Produksjon og arbeid | Ordbeskrivelser

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 13.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra! Litt mange sider, så helst etter noe enkelt og helt simpelt, men fine notater! tusen takk
 • 12.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  66666666666666666666666666666666666 drit bra
 • 29.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra hjalp mye
 • 04.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  TAKKTAKKTSKKTSKTJRKGODFKF