Privatbilisme eller buss | Drøfting

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Norsk
  • 5
  • 4
  • 1051
  • PDF

Nynorsk: Privatbilisme eller buss | Drøfting

Drøftingsoppgave.

Privatbilisme eller kollektivsatsing?

Utdrag

Kva betyr privatbilisme? Med privatbilisme meiner ein folk som har eigen bil og køyrer sjølv. Privatbilismen er blitt svært utbredt i verda. Bare i Noreg har 70 % av alle familiane bil. Heilt sidan den fyrste bilen med forbrenningsmotor blei laga i 1883 har menneska vore fascinert av han. Sidan den gong har bilproduksjonen auka med fleire tital, og teknologien er blitt meir avansert. Bilane kan gå på forskjellig type drivstoff, ha forskjellig type størrelse, farge og fasong, i tillegg til bruksområde. Bilproduksjonen har også bidregi til ein rekke nye jobbmuligheiter. Vi finn forskjellige typar yrkessjåførar, forhandlarar og bilverkstader. Bilen har ført til at det er enklare å reise langt. Men er bilen eigentleg så bra? Det menneske ikkje visste før nokre tiår tilbake, var at alt som forbrennast utviklar CO2. CO2 legg seg rundt jorda og kjem ned som sur nedbør, eller øyker drivhuseffekten. Om alle menneska skal ha kvar sin eigen bil, blir det utroleg mykje miljøforurensning. På ein annen side blir bilane meir miljøvennlege også. Men kva med kollektivtrafikken? Kollektivtrafikken bidreg til mindre trafikk, som igjen bidreg til mindre utslepp. Problemet er bare at han ikkje alltid er like effektivt og presis. Kva skal ein satse på? Betre kollektivtrafikk eller meir miljøvennlege bilar? Eller skal ein satse like mykje på begge... Kjøp tilgang for å lese mer

Privatbilisme eller buss | Drøfting

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Privatbilisme eller buss | Drøfting, har også lastet ned