Prisdifferensiering og produktets livsløp

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1918
 • PDF

Prisdifferensiering og produktets livsløp

Dette er en innlevering som svarer på forskjellige spørsmål innenfor markedsføring og ledelse. Temaene er i hovedsak prisdifferensiering og prissetting i et produkts livsløp.

Elevens kommentar

Disse to temaene er bokstavelig talt umulige å få god (norsk) oversikt over på nett. Jeg har måttet ty til engelske kilder og oversatt. I tillegg har jeg jobbet så hardt og godt jeg kan. Mengden av detaljer jeg bruker er unikt i forhold til hva jeg kunne finne på norsk google, og jeg googler bra.

Innhold

1. Gjør rede for når prisdifferensiering er aktuelt?
2. Hvilken type prisdifferensiering møter vi oftest i hverdagen?
3. Hva vil du kalle en ordning med bompenger i rushtiden?
4. Gi eksempler på rabattordninger for elever/studenter.
5. Beskriv prissettinger i et produkts livsløp. Bruk eksempler!

Utdrag

1. Gjør rede for når prisdifferensiering er aktuelt?
Først og fremst må det være klart at det ikke skal prates om alle, men 4 av de vanligste prisdifferensieringene:

• Segmentstyrt prisdifferensiering
• Geografisk styrt prisdifferensiering
• Bruksstyrt prisdifferensiering
• Tidsstyrt prisdifferensiering

Segmentstyrt prisdifferensiering
Det å tilby ulike priser til segmentene avhengig av hvem som kjøper/bruker produktet er aktuelt når/fordi: segmentene har forskjellig økonomi og av den grunn skal de tilbys forskjellige priser. Her prissetter bedriften produktet/tjenesten f.eks. Etter hva de forskjellige segmentene har råd til. Ved å gjøre dette tilpasser bedriften gruppekostnadene slik at segmentene får et optimalisert tilbud som resulterer i at gruppene betaler i forhold til hva de er villige (eller i stand) til å betale for produktet/tjenesten. Grunnen til at jeg legger til "i stand" er fordi noen bedrifter har monopol på visse produkter/tjenester. Da kan det også tenkes at om det de tilbyr er "viktig" nok kan de også selge for hvilken pris de vil, altså uhyrlige dyre priser. Det er to hindringer i veien for dette; den første er at noen "monopolbedrifter" har begrenset makt over prissetting etter norske lover, og at om prisen overstiger det segmentene ser på som fair vil priselastisiteten vise at det er mer å tape på... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisdifferensiering og produktets livsløp

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 07.04.2011
  Det var en veldig bra skrevet tekst, men god og utfyllende informasjon om de forskjellige fasene i produktets livsløp.
 • 05.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Great! trengte denne kjempe mye, hjalp supert på prøven jeg hadde i forrige uke!
 • 26.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  virker veldig bra! kan komme tilnytte til prøven min
 • 19.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  ok, veldig enkel, men helt grei oppgave!