Prisdannelse, læringsark Pareto 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 2
  • Godkjent
  • 2
  • 240
  • PDF

Prisdannelse, læringsark Pareto 2

Dokumentet inneholder svar på læringsarket "Prisdannelse" som ofte kan bli gitt ut i faget Samfunnsøkonomi 2.

Både figurer og tekst følger med.

Kjennetegn for markeder med fullkommen konkurranse:
Årsaker til skifte i etterspørselskurven:
Årsaker til skifte i tilbudskurven:
Det dannes en likevektspris fordi:
Merk av likevekstprisen:
Prisvirkning av positivt skifte i etterspørselskurven:
Prisvirkning av positivt skifte i tilbudskurven:
Prisvirkning av negativt skifte i etterspørselskurven:
Prisvirkning av negativt skifte i tilbudskurven:
Markedsøkonomiens funksjoner:

Utdrag

Kjennetegn for markeder med fullkommen konkurranse:
1. Ubetydelige markedsandeler. Ingen produsenter eller konsumenter har så stor markedsandel at de kan påvirke prisen.
2. Homogene varer. Kjøperne oppfatter produktene fra de ulike produsentene som like.
3. Full informasjon. Hvis en av selgerne endrer prisen, får alle kjøperne kjennskap til det.
4. Størst mulig overskudd. Bedriftene innretter seg på en slik måte at de får så stort overskudd som mulig.
5. Fri prisdannelse. Det er ingen offentlige inngrep eller konkurranseregulerende avtaler som virker inn på prisdannelsen... Kjøp tilgang for å lese mer

Prisdannelse, læringsark Pareto 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.