Praksisoppgave Psykisk Utviklingshemmede (Downs syndrom)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Praksisoppgave Psykisk Utviklingshemmede (Downs syndrom)

Praksisoppgave om psykisk utviklingshemmede ungdommer. VG2 - Helsefagarbeider.

Lærers kommentar

Veldig bra..

Elevens kommentar

Det meste er veldig sterkt besvart, men tiltak på på astma og allergi i forhold til egen bolig kan gjøres bedre.

Studienetts kommentar

Mangler kilder.

Innhold

Ungdom med Downs syndrom
Arbeidsmetode:
MÅL:
Helsefremmende arbeid:
Kommunikasjon og samhandling:
Yrkesutøvelse:
Situasjonsbeskrivelse:
Oppgaver:

ADL:
HVPU- reformen:
Tilbud fra samfunnet:
Epilepsi
Årsaker:
Symptomer:
Undersøkelser:
Behandling:

Utdrag

Ungdom med Downs syndrom

Arbeidsmetode: individuelt
Faglitteratur / annen litteratur
Veiledning / vurdering
Internett
Film
MÅL:
Helsefremmende arbeid:
- Gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet.
- Gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til almenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallsstoffer, allergier og foreslå tiltak.
- Beskrive tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres betydning for sosiale nettverk og forebygging av isolasjon.
Kommunikasjon og samhandling:
- Drøfte hva det vil si å være medmenneske, og hvordan samspill mellom mennesker kan fremmes
- Gjøre rede for hva et terapeutisk miljø er, og foreslå virkemidler som kan fremme godt terapeutisk miljø
- Drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit... Kjøp tilgang for å lese mer

Praksisoppgave Psykisk Utviklingshemmede (Downs syndrom)

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 04.02.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Veldig bra oppgave men mangler noe på tiltak.
 • 14.11.2015
  veldig bra oppgave :)det hjelpes mye.....
 • 11.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRA SKREVE!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 13.11.2013
  veldig bra tekst :) takk

Brukere som har lastet ned Praksisoppgave Psykisk Utviklingshemmede (Downs syndrom), har også lastet ned