Hurtighetstrening i orientering | Basistrening

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Treningslære 1-2
  • 5
  • 3
  • 944
  • PDF

Hurtighetstrening i orientering | Basistrening

Basistreningen går ut på å maksimalisere hvordan man trener hurtighet i idretten orientering. Oppgaven besvarer hvilke treningsmetoder man har og foreslår eksempler på øvelser med god forklaring.

Lærers kommentar

Fin overskrift.

Innled kort med målet med foredraget

Går inn på hurtigheter som er vesentlige/ uvesentlige for idretten.

Kunne utdypet faktorer som er viktige.

Hvordan trene hurtighet i orientering - bra reflektert

Mange fine eksempler.

Tips: -Husk kildeopplysninger-bruk litt tid på å "bygge" opp casen. Innledning- faktadel- råd på veien-gjerne erfaringer - oppsummering

Utdrag

Å være hurtig betyr at man løper fort. Kravene for hurtighet varierer fra idrett til idrett, altså bør man også trene forskjellig fra idrett til idrett. Det er forskjellige tekniske utførelser i de forskjellige idrettene, men felles krav er raske bevegelser. De forskjellige treningsmetodene vi har i hurtighet er:
• Reaksjonshurtighet
• Akselerasjons hurtighet
• Maksimal hurtighet
• Utholdende hurtighet

- Reaksjons hurtighet er evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig.
- Akselerasjonshurtighet er evnen til og raskest mulig komme opp i toppfart.
- Maksimal hurtighet er en utøvers toppfart.
- Utholdende hurtighet er evnen til å holde høy hastighet etter at trøtthetsstoffene gjør seg gjeldende.

Hvordan hurtighetsmetoder er viktige i orientering?
I orientering er ikke hurtighetstrening den viktigste treningen. Men om man skal trene hurtighet er det akselerasjonshurtighet og utholdende hurtighet man bør trene. Reaksjonshurtighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Hurtighetstrening i orientering | Basistrening

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.