Prøve i ML2. Kap 5 og 6. Tema DNT ung

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 5
 • 1107
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Prøve i ML2. Kap 5 og 6. Tema DNT ung

Oppgaven inneholder en besvarelse av en prøve i Markedsføring og ledelse 2. Pensum til prøven var kapittel 5 og 6 i boken:

Markedsføring og ledelse 2. Cappelen damm. Bengt E. Olsen og Per E. Nørgaard.

Oppgave 1:
Nevn 2 etiske problemstillinger du mener er de viktigste for DNT ung i forbindelse med en spørreundersøkelse.

Oppgave 2:
Gjør rede for posisjonen til DNTung og hvordan de bruker merkeelementer for å bygge opp under denne posisjonen.

Lærers kommentar

Oppgave 1: Veldig bra. Bra struktur på oppgaven og du anvender/vurderer teorien bra. Du skriver hvorfor du har valgt disse.

Oppgave 2: Her får du med deg masse. Tips til neste prøve, her kunne du med fordel ha limt inn merkevarehjulet og henvist til dette.
Litt tips på tampen:
Når du skriver rett av boka, husk fotnote og kildehenvisning. Dersom du ikke kan dette hjelper jeg gjerne. Fortsett i dette sporet med å løse oppgavene.

Utdrag

Hvis en bedrift gjennomfører en markedsundersøkelse, så sitter den igjen med en stor mengde data. For eksempel så kan bedriften få vite svært personlige data om enkeltpersoner, og hvis ikke bedriften har gode nok rutiner for å slette koder og spor etter at man er ferdig å svare på undersøkelsen, så kan denne informasjonen komme ut. Sannsynligvis så ønsker ikke de personene det gjelder at disse opplysningene kommer ut, fordi det kan for eksempel inneholde spørsmål om helse, seksualvaner, tro og lignende.

Her er noen etiske problemstillinger ved markedsundersøkelser:
- Organisasjonen gir feil informasjon om hvorfor undersøkelsen gjennomføres
- Organisasjonen behandler ikke dataene konfidensielt
- Organisasjonen bruker innsamlede data for personlig markedsføring
- Organisasjonen henter informasjon fra kilder den ikke bør kontakte, for eksempel fra utro tjenere hos konkurrenter
- Intervjuere kan få intervjuobjektet til å si mer enn nødvendig

Jeg har valgt de to etiske problemstillingene som er uthevet.

Hvis DNT ung skal lage en markedsundersøkelse så bør de unngå visse ting. Den problemstillingen jeg syns er aller viktigst er å unngå at organisasjonen ikke behandler dataene konfidensielt. I denne beslutningen så mener jeg om undersøkelsen legger vekt på... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i ML2. Kap 5 og 6. Tema DNT ung

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 17.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott oppgave, takk! :)
 • 21.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRA JOBBET MED OPPGAVEN
 • 02.12.2013
  meget godt skrevet !