Prøve om kriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 2
 • 1393
 • PDF

Sammendrag: Prøve om kriminalitet

Fikk 5, prøve om kriminalitet og litt politikk!


1. Hva er kriminalitet?
2. Nevn vanlige straffereaksjoner. Drøft deretter effekten av straff.
3. Gjør greie for domstolspyramiden.
4. Hva kjennetegnet domstolene i en rettsstat?
5. Hva er kjennetegn på et demokratisk styresett?
6. Hva er direkte og indirekte demokrati?
7. ”Staten tar og staten gir”. Hva sier dette om fordeling og overføring?
8. Hvordan er valgdeltakelsen i forhold til alder, kjønn og andre faktorer? Hvordan er interessen for å delta i demokratiet hos ungdom?

Prøve om kriminalitet

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 19.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Takk for hjelpen! Skal ta med meg videre i prøve!