Prøve i politikk og menneskerettigheter Norges politiske system

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Prøve i politikk og menneskerettigheter Norges politiske system

1. Forklar begrepet parlamentarisme

2. Gjør greie for hvilken rolle Stortinget har i vårt politiske system

3. I Norge har vi hatt både mindretalls- og flertallsregjeringer, ettparti- og koalisjonsregjeringer. Drøft rollefordelingen mellom Stortinget og regjeringen og hvordan den påvirkes av Stortingets sammensetning (dvs. partienes representasjon på Stortinget)


Lærers kommentar:
Grei prøve

Prøve i politikk og menneskerettigheter Norges politiske system

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 11.11.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Kort og presist og enkelt lagt fram. Mangler utdypende forklaringer og skraper bare i overflaten
 • 13.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Teksen var kort, men ga en fin oversikt med lett språk
 • 13.01.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  ganske nyttig, og gir gode ider :D
 • 30.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff