Prøve i naturfag 10. kl

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Naturfag
  • 6
  • 3
  • 1142
  • PDF

Prøve i naturfag 10. kl

Oppgave 1.
Nevn noen viktige næringsstoffer og hvordan de brukes i kroppen.

Oppgave 2.
Hvilken virkning har insulin i kroppen?
Hva er årsaken til diabetes type 2?
Hvordan kan diabetes type 2 forebygges?

Oppgave 3.
Nevn tre mikroorganismer og hvilke sykdommer disse kan forårsake.

Oppgave 4.
Forklar begrepene:
Antigen
Eteceller
Vaksine

Oppgave 5.
Forklar forskjellen på skolemedisin og folkemedisin.
Skriv det du kan om samisk folkemedisin.

Oppgave 6.
Forklar virkninger hvert av de følgende stoffene har på kroppen:
Nikotin
Cannabis
Etanol (alkohol)


Lærers kommentar:
Godt jobba

Prøve i naturfag 10. kl

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.