Prøve i kap 8. Kommunikasjonssystemer i mennesket

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 2230
 • PDF

Prøve i kap 8. Kommunikasjonssystemer i mennesket

40 spørsmål og svar til prøve i kap 8. Kommunikasjonssystemer i mennesket

Bi 1 Gyldendal Norsk Forlag AS 2007

1. Tegn opp og sett nav på komponentene til en nervecelle.
2. Hvilken funksjon har myelin?
3. Tegn opp og forklar hva som skjer ved signaloverføring mellom to nerveceller i en synapse.
4. Hva består en synapse av?
5. Hva er en stimulerende synapse?
6. Hva skjer med membranpotensialet under en nerveimpuls? Tegn og forklar.
7. Hva er et hvilepotensial? Forklar/illustrer hvordan det dannes et hvilepotensial.
8. Hvordan foregår nerveledningen langs et akson?
9. Forklar hvordan Na+- K+ - pumpa fungerer.
10. Hva betyr det at noen ionekanaler er spenningsregulerte?
11. Hvilke fire deler består hjernen av?
12. Hva beskytter hjernen vår?
13. Forklar hva som skjer når en person har skadet hjernestammen?
14. Hvordan er storhjernen bygget opp? Forklar de viktigste funksjonene til storhjerne.
15. Per er ute på tur, rolig. Så kommer det en ukjent hund som virker hissig og løper mot ham. Hva skjer i nervesystemet til Per?
16. Hva er en refleks og hvorfor er disse ubevisste?
17. Eva er hjemme og lager middag. I dag skal hun ha grøt. Når grøten koker, bobler den. En slik boble skvetter på hånden til Eva. Hvordan reager kroppen og hva skjer i nervesystemet?
18. Ved inntak av alkohol kan en ofte bli litt ustø i gangen. Hva kan være grunnen til dette?
19. Kokain er et vanlig rusmiddel. En bruker vil føle velbehag ved bruk av kokain. Forklar hvordan dette stoffet påvirker måten dopamin virker på?
20. Hvorfor er det meget farlig å kombinere valium og alkohol?
21. Alle nerveimpulser er like. Hvordan kan da noen nerveimpulser oppfattes som lys, andre som lukt? Og hva er sammenhengen mellom frekvensen av nerveimpulser langs aksonet og reseptorpotensialet i en sansecelle?
22 Forklar hvordan et vannløselig hormon og et fettløslig hormon utløser en biologisk respons i målcellen, og gi eksempler på fettløselig og vannløselig hormon.
23 Hvordan er nervesystemet koblet til hormonsystemet?
24 Hva er adaptasjon? Gi et eksempel.
25 Gi to eksempel på kjertler som skiller ut hormon.
26 Forklar negativ tilbakekobling i forbindelse med utskillelse av hormon i blodbanen.
27 Hva er en hormonhermer, gi to eksempler.
28 Forklar kort følgende ord:
29 Sammenlign nervesystemet og hormonsystemet, hva er likt og ulikt?
30 Det er kjent at alkohol hemmer utskillelsen av hormonet ADH, hvordan vil dette påvirke en person som nyter alkohol?
31 Beskriv hvordan produksjonen av insulin og glukagon skjer via tilbakekobling. Hvordan blir produksjonen av disse hormonene påvirket av om det er kort eller lang tid siden et måltid?
32 Du har vært på konsert med Rolling Stones der de målte et lydvolum på 134 dB, du opplever at du ikke lenger kan høre lyder med høye frekvenser, hvorfor?
33 I den vestlige verden ser man en stor forekomst av diabetes type II, drøft årsaker til dette. Har du forslag til tiltak som samfunnet kan sette i verk for å stoppe denne utviklingen?
34 Forklar hvordan bruken av p-piller kan gi negative effekter for fisk.
35 Hva skjer når lyden blir fanget opp i det ytre øret og informasjonen når sentralnervesystemet?
36 Hvorfor hører vi forskjell på diskant og basstoner?
37 Et hormon blir skilt ut i blodbanen, hvordan når hormonet den riktige cellen?

Prøve i kap 8. Kommunikasjonssystemer i mennesket

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 19.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra besvart oppgaver. Hjalp meg veldig med besvarelse av hormonoppgave i biologi 1
 • 11.02.2014
  Superbra svart på alle spm. Var til stor hjelp!!
 • 22.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var veldig bra!
 • 12.05.2014
  Fantastisk bra! Kom godt med på prøven