Prøve i kap 6 Transportsystemer i planter og dyr

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 7
 • 2006
 • PDF

Prøve i kap 6 Transportsystemer i planter og dyr

Spørsmål og svar til prøve i kap 6 Transportsystemer i planter og dyr.

1. Forklar kort disse ordene (bruk gjerne enkle tegninger i tillegg).
2. Forklar kort hovedforskjellen mellom kort- og langtransport hos planter.
3. Sammenlikn transporten av vann og mineraler i vedrørene med transporten av sukker i silrørene. Du skal ta med transportveiene, de prosessene som driver strømmen, og de faktorene som påvirker transportretningen. Hvilke forskjeller og likheter finner du?
4. Hvordan kan vi bruke stengelen til å se forskjell på en enfrøbladet og en tofrøbladet plante?
5. a) Hvordan kommer vann inn i plantene?
b) Hvilke to veier kan vannet ta inn til vedrørene i rota?
c) Hvilken funksjon har de caspariske båndene?
6. Hvilke oppgaver har stengelen?
7. Hvilke oppgaver har sirkulasjonssystemet?
8. Forklar generelle utviklingstrekk i sirkulasjonssystemet for virveldyr. Hvilke fordeler er det med denne utviklingen?
9. Krypdyrene (slanger, øgler, krokodiller mm) har et spesielt sirkulasjonssystem der en finner forskjeller mellom enkle- og avanserte krypdyr. Plasser krypdyrene i en evolusjonsrekke av sirkulasjonssystemer hos dyr. Begrunn plasseringen.
10. Forklar motstrømsprinsippet hos fisken.
11. Forklar hvorfor vi ser utviklingen av fuglelungen i sammenheng med utviklingen av flygeevnen hos fugler.
12. Forklar hvorfor de enkleste dyrene klarer seg uten egne gassutvekslingsorganer.
13. Noen dyr har ulike gassutviklingsorganer gjennom livet sitt. Hva er fordelen med å skifte fra en organtype til en annen på denne måten?
14. Insekter store som mennesker er et yndet skrekkfilmtema. Er det mulig med så store insekter? Begrunn svaret ditt.
15. a) nitrogenavfall skilles ut som tre ulike forbindelser. Hvilke?
b) Forklar hvorfor ikke alle organismer skiller ut de samme nitrogenforbindelsene.
16. Hvordan henger osmoregulering og ekskresjon sammen? (bruk gjerne fisk som eksempel)

Gyldendal Norsk Forlag AS 2007

Prøve i kap 6 Transportsystemer i planter og dyr

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 18.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fint med mange sp.mål. Men de var besvart litt kort. Jeg ser at du har limt inn bilder rett fra boka, og det kan man vel ikke gjøre på en prøve? ;P
 • 24.05.2015
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  bra til øving til prøva, fikk akkurat samme spørsmåla
 • 22.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette var veldig bra
 • 22.10.2013
  Gode og lange svar. Denne likte jeg!