Prøve i erstatningsrett | Truls og Barnehagen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 2
 • 5
 • 2
 • 924
 • PDF

Prøve i erstatningsrett | Truls og Barnehagen

Svar på retttslæreprøve i erstatningsrett. Partene i tvisten er foreldrene til Ida mot foreldrene til Truls og Barnehagen, og Barnehagen mot Turid.

Utdrag

Turid.
Rettspørsmålet oppgaven reiser er om hvem som skal holdes erstatningsansvarlig og hva foreldrene til Ida kan kreve erstattet.
Rettskilder: Rettspraksis og skadeerstatningsloven av 13. Juni 1969.
Foreldrene til Ida sin påstand: Vil ha dekket nye briller og meenerstatning for jevnlig fysioterapi og begrenset idrettsaktiviteter. Alle økonomiske og ikke-økonomiske tap skulle dekkes.
Grunnlag: §§2-1,3-2,2 jfr 3-2a, 4-1
Barnehagens innsigelse: Hevdet at Turid var ansvarlig på subjektivt grunnlag.
Grunnlag:Culpa
Turid sin innsigelse: Kunne ikke pålegges ansvar, mente at det var moren til Truls som hadde ansvaret da hun forstyrret Turid i sitt arbeid.
Grunnlag: §1-2
Moren til Truls sin innsigelse: Hadde ikke anledning til å dekke tapet, det var et uhell og at Ida var med på leken.
Grunnlag: Medvirkning §5-1
For å kunne vurdere om foreldrene til Ida har erstatningskrav i behold må det foreligge årsaksammenheng, påregnelighet, ansvarsgrunnlag og økonomisk tap. Det må være klart at det... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i erstatningsrett | Truls og Barnehagen

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 02.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg masse på tentamen om dette temaet!!
 • 04.03.2016
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 14.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott...................
 • 26.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  tært....................