Prøve i Sosiologi | Avvik og Kriminalitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Prøve i Sosiologi | Avvik og Kriminalitet

Dette er en prøve vi hat hatt i sosiologi om Avvik og Kriminalitet. Det er det viktigste som står i boken om Avvik og Kriminalitet.

1. Hva er avvik og hvorfor er det så interessant å studere og kartlegge avvikere?
2. Si noe om positive og negative avvik, og si litt om årsaker til avvik.
3. Hvorfor er det så lite kriminalitet i Norge?
4. Etter å ha definert kriminalitet, si litt om ulike typer kriminalitet.
5. Hvordan reagerer samfunnet på kriminalitet?
6. Hvordan vil du beskrive en vanlig forbryter, i motsetning til moderne forbrytere? Nevn ulike modeller som forklarer årsaken til kriminalitet.

Utdrag

1. Hva er avvik og hvorfor er det så interessant å studere og kartlegge avvikere?
- Avvik er noe utenom gjennomsnittet, eller noe som vi ser på som unormalt. En person med rødt hår er et eksempel på en avviker.
Alle samfunn har klare rammer for hva som er normalt, og hva som ikke er det. De tilfellene der en større mengde handler etter de samme gjeldende normer og regler, blir kalt det normale. De som faller utenfor, og de som viser en atferd som avviker fra dette, blir stemplet som sosiale avvikere.

2. Si noe om positive og negative avvik, og si litt om årsaker til avvik.
- Positive avvik er avvik som over tid forandrer samfunnet på en positiv måte. Vi kan ha noen som skiller seg ut på skolen ved å være skolens geni. Dette er en positiv avviker. Forkjempere for kvinnenes rettigheter ble i Norge og i mange andre samfunn sett på som sosiale avvikere. I dag er de fleste enige om at forandringene de var med på å skape i kjønnsrollemønsteret, er positive både for kvinner og for samfunnet.
Negative avvik er avvik som ikke tilfører samfunnet noe positivt, men heller ødelegger. Personlig motivert vold blir av de aller fleste ansett som negative avvik, som fører til frykt og utrygghet og koster samfunnet penger til politi, retts- og fengselsvesen... Kjøp tilgang for å lese mer

Prøve i Sosiologi | Avvik og Kriminalitet

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt grei oppgave, brukte denn som stikkordsliste til eksamen vg3 elev
 • 09.01.2013
  tusentakk... veldig bra skrevet :) håper du fikk god karakter!
 • 18.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  ..............................................